Ongevallen, gebouwen, auto, ...

Ongevallenverzekering

De polis arbeidsongevallen is wettelijk verplicht voor iedere werkgever. Bij interim-werknemers moet deze verzekering door het interimkantoor worden afgesloten, aangezien zij de wettelijke werkgever zijn.

De polis persoonlijke ongevallen is meestal facultatief en wordt afgesloten voor jezelf of voor derden. Zij kunnen ook worden verplicht in een overeenkomst. Er bestaan twee niveaus van dekking: lichamelijke schade en bijkomend arbeidsongeschiktheid.
 

Verzekering van gebouwen

Deze verzekering dekt schade aan het gebouw en aanpalende gebouwen. We onderscheiden daarbij:

Brand – eigenaar

Uitbreidbaar met risico voor overstromingen, waterschade, stormschade enz.

Opgelet: In geval van verhuur is de huurdersaansprakelijkheid niet gedekt, tenzij verzekerd met de uitbreiding “afstand van verhaal”. Bij gebreke daaraan kan de maatschappij zich verhalen op de huurder, tenzij de fout bij de eigenaar ligt.

Brand – huurder

Dekking huurdersaansprakelijkheid van de huurder (meestal contractueel bedongen maar ook wettelijk verplicht)

Opgelet: Wanneer de huurder contractueel is ontslagen van de verplichting mits betaling van de meerpremie aan de eigenaar voor “afstand van verhaal”, dekt dit mogelijks niet zijn wettelijke aansprakelijkheid in geval de eigenaar onderverzekerd is. Als je via zo’n clausule verzekerd bent, sluit je best toch ook zelf een brandverzekering af. Want de polis van de verhuurder komt niet tussen als je schade toebrengt aan je buren of als je eigen inboedel in rook opgaat.
 

Autoverzekering

Elke wagen moet bij wet verplicht verzekerd worden voor schade aan derden vooraleer in het verkeer gebracht te worden. De verzekering “Casco” (eigenschade) is facultatief en biedt ook dekking voor diefstal en glasbraak. Soms wordt deze verplicht door de financierings- of leasingmaatschappij.

Levensverzekering en hospitalisatie

De levensverzekering kent de uitbetaling van een kapitaal toe bij overlijden. Soms kan die vervroegd geïnd worden tegen de afkoopwaarde.

De hospitalisatieverzekering kent een tussenkomst toe bij hospitalisatie. Er bestaat zowel een groepspolis bestemd voor werknemers als een individuele polis. De meeste ziekenfondsen bieden ook een hospitalisatieverzekering aan in aanvulling op de wettelijke ziekteverzekering.