Heb je een vennootschap die onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting of de belasting der niet-verblijfhouders, dan moet je je vennootschap aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en de jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen.

De jaarlijkse vennootschapsbijdrage is een forfaitaire sociale bijdrage en dient ter ondersteuning van het socialezekerheidsstelsel van de zelfstandigen. Ze opent geen rechten voor de vennootschap of de zelfstandigen die in de vennootschap actief zijn. De wettelijk verplichte vennootschapsbijdrage is verbonden met de vennootschap zelf en staat volledig los van het statuut van de zaakvoerders of bestuurders van de vennootschap, die eigen wettelijke verplichtingen hebben.

Tegen wanneer wordt de bijdrage betaald?

De jaarlijkse vennootschapsbijdrage wordt betaald voor 1 juli van elk bijdragejaar.

De bijdrage voor de vennootschappen wordt gefactureerd door het sociaal verzekeringsfonds.

Betaling tijdens jaar van oprichting

  • Werd je vennootschap opgericht in januari, februari of maart, dan moet je de vennootschapsbijdrage betalen voor 1 juli van dat jaar.
  • Werd je vennootschap opgericht vanaf april, dan moet je de vennootschapsbijdrage betalen uiterlijk op de laatste dag van de 3de maand die volgt op de maand waarin je vennootschap werd opgericht.

Info

Hoeveel vennootschapsbijdrage moet je betalen? Kan je vrijgesteld worden van het betalen van de vennootschapsbijdrage? Je vindt het antwoord op al je vragen hier.