Crowdfunding is een manier om op zoek te gaan naar fondsen door een grote groep mensen aan te spreken en te vragen naar een bijdrage. 

Social media zoals Facebook, Instagram of LinkedIn kunnen een hefboom zijn om een publiek aan te spreken dat je nog niet kent. Meestal gaat het over kleinere bedragen die door het aanspreken van een grote groep toch een mooi resultaat kunnen opleveren.  

Beluister ook onze podcastaflevering:

Bekijk ook ons webinar over crowdfunding:

Wat is crowdfunding?

Er zijn 4 manieren om aan crowdfunding te doen:

  • Giften zonder tegenprestatie, de zogenaamde crowddonation, die voornamelijk ingezet wordt bij goede doelen.
  • Bij reward based crowdfunding krijgt men iets tastbaars in ruil voor geld. Je kan het dan als een soort voorverkoop beschouwen en krijgen de schenkers in ruil een ticket voor een voorstelling of het werk dat jij in de aanbieding hebt.
  • Men kan op zoek gaan naar leningen via crowdlending waarbij de financierder vergoed wordt met interest. 
  • Tenslotte zijn er geldschieters die via kapitaalscrowdfunding investeren in ruil voor een belang in je onderneming en eventueel deelname in de winst. Als de investering in aanmerking komt voor de tax shelter voor startende ondernemingen is er ook een fiscaal voordeel mogelijk. 

Hoe ga je te werk? 

Als je geld wil ophalen moet je daarvoor een inspanning doen, doorgaans een grote inspanning. Wil je de crowd bereiken moet je minstens een goede pitch hebben en een goed filmpje waar je jezelf voorstelt. Via het platform heb je zichtbaarheid en een handig betaalsysteem, maar je moet zelf je teksten maken, je netwerk aanspreken en de campagne zo goed mogelijk promoten.

Je start met je eigen netwerk aan te spreken  en je hoopt zo al snel de eerste 30% van het vooropgestelde bedrag binnen te halen. Denk aan je nieuwsbrief, flyers, een gesprek op een lokale radiozender, misschien zelfs brieven in de bus bij mensen uit de buurt maar vooral ook via social media. 

Bij een geslaagde campagne gaat dat netwerk ook weer verder haar cirkel aanspreken, zo kan je het volledige bedrag binnenhalen. Dit toont aan dat er een voedingsbodem is voor je project. Dit kan een positieve hefboom zijn om je andere financieringsbronnen te overtuigen.  

Hoeveel kost het? 

Het platform zal tot 10% kosten afhouden. Die bestaan uit een vergoeding voor het gebruik van het platform en de transactiekosten. Bij sommige platformen kan je enkel je doelbedrag opnemen als de campagne geslaagd is. Er worden dan geen kosten aangerekend als het doelbedrag niet behaald wordt.

Let wel op. Als je kiest voor reward based crowdfunding wordt dat door de fiscus als een verkoop beschouwd. Dat wil zeggen dat de belasting over toegevoegde waarde (btw) en de belasting op inkomen (personenbelasting en vennootschapsbelasting) van toepassing kunnen zijn. 
 

Welk platform kiezen? 

Op sommige platformen kan je zelf een campagne opstarten. Je kan ook de hulp van een expert inroepen en dan kom je terecht bij de platformen die je campagne mee begeleiden. De keuze van het platform hangt af van het type project en de reikwijdte ervan.    

Sommige platformen bieden de mogelijkheid om alle gestorte gelden te ontvangen ongeacht je doelstelling. Bij anderen is dat afhankelijk of je doel al dan niet werd bereikt. Want als je niet alle gelden ophaalt, kan je dan wel uitvoeren wat je aangeeft te willen uitvoeren? Als je je doel niet behaalt, worden de gelden gewoon teruggestort naar de schenkers. Je hebt dan ook geen kosten.

Tenslotte is er nog een onderscheid in de looptijd. Bij het ene platform mag je je campagne ‘eindeloos’ laten staan, bij anderen wordt er een deadline afgesproken.
 

Enkele platformen

Gingo

GINGO, een Belgisch crowdfundingplatform, wil innoverende projecten met een sociale impact ondersteunen. Gingo is eigendom van de Gingo Foundation die filantropie op een transparante, moderne, ludieke en zo efficiënt mogelijke wijze in België wil promoten. De Gingo Foundation werd opgestart i.s.m. medewerkers van Bank Degroof Petercam.  
Alleen de partners van Gingo kunnen een project voorstellen. Je moet je dus tot een van de partners wenden om meer informatie te krijgen. Dat kan via de website. De geselecteerde projecten worden nadien op het Gingo-platform bekendgemaakt. Via de ‘impact wall’ kunnen de schenkers opvolgen wat de impact was van hun bijdrage.  

Gingo rekent geen kosten aan, de kosten worden gedragen door de partners. In sommige gevallen zal de partner die je project lanceert het opgehaalde bedrag zelfs verdubbelen!

Go Fund Me

Een vrij platform waarop iedereen een campagne kan lanceren. Elke som die gedoneerd wordt mag je behouden ongeacht je doelstelling. Zo mag je ook je campagne zo lang laten lopen als je wil. Zij rekenen een commissie aan, transactiekosten en een vaste kost per donatie.

Angel Me

Dit platform wil creativiteit en ondernemerschap ondersteunen. Je kan zelf je campagne lanceren, er is geen selectie. Een campagne mag maximaal 90 dagen lopen en het vooropgestelde budget moet gehaald worden om te kunnen ontvangen. Ze bieden ook campagnes aan in het kader van de tax shelter voor startende ondernemingen.
Kostprijs: een ‘succes fee’ op het opgehaalde bedrag als het project 100% van haar objectief haalt en transactiekosten per donatie . Bij een niet succesvolle campagne zijn er geen kosten.

Growfunding

Crowdfunding platform voor financiering van lokale projecten in Brussel dat werkt via donatie en beloning. Growfunding is een instrument om een financieel én een sociaal draagvlak te bouwen voor kleine en minder kleine stadsprojecten. Projecten worden geselecteerd en begeleid. De gelden zijn beschikbaar als het volledige bedrag werd opgehaald.  

Crowdfunding Gent

Crowdfundingplatform van de stad Gent. De Stad Gent kan een non-profitproject cofinancieren tot 75% (tot maximum 5000 euro). Hiervoor stelt het stadsbestuur jaarlijks 55.000 euro ter beschikking. Een expertenjury zal projecten selecteren en die voor 25%, 50% of (uitzonderlijk) 75% cofinancieren, tot maximum 5000 euro. Die middelen worden slechts uitbetaald na het succesvol crowdfunden van het restbedrag. Zij bieden ook begeleiding bij het opstarten van je campagne. 
Zonder deze extra steun hoef je je doelbedrag niet te behalen. Er wordt wel verwacht dat je je funders inlicht hoe je de opgehaalde som toch nuttig kan besteden. Het platform rekent bij uitbetaling 5% kosten aan.     

Kiss Kiss Bank Bank

Een sterk Frans platform dat ook in België actief is. Ontstaan uit de muziekscene, richt het platform zich naar creatieve en innovatieve projecten. Enkel bij een geslaagde campagne zal het doelbedrag uitbetaald worden. Kostprijs: commissie op het opgehaalde bedrag als het 100% gerealiseerd werd.

Kickstarter

Platform voor creatieve projecten operationeel vanuit de VS (werkt wereldwijd, Engelstalig). Donationcrowdfunding en sponsoring.  

Kostprijs: commissie op het opgehaalde bedrag als het 100% gerealiseerd werd + transactiekosten voor het gebruik van de betalingssystemen.  

Voor de kunst

Nederlands crowdfundingplatform gericht op de realisatie van culturele projecten. Voordekunst is een intermediair tussen kunst en publiek. Je kan er uitgebreidie begeleiding krijgen bij het lanceren van een campagne.  
Kostprijs: een vaste contributie wanneer het project live gaat + commissie op het opgehaalde bedrag als 100% gerealiseerd werd. Als het project meer dan 100% financiering bereikt: een bijkomende commissie op het deel boven de 100% financiering.   

Ulule

Frans crowdfundingplatform. Gericht op creatieve, innovatieve of gemeenschapsgerichte projecten die door het platform geselecteerd worden.  
Kostprijs: commissie op het verzamelde bedrag bij geslaagde projecten + transactiekosten.  

Indie Gogo

Dit platform richt zich naar alle sectoren, ook de non-profitsector en combineert crowdfunding met een soort 'marktplaats' voor verkoop van innoverende producten.  
Kostprijs: commissie op het verzamelde bedrag + transactiekosten voor het gebruik van van de betalingsprovider.   

Koalect

Koalect ontwikkelt digitale fundraising-, crowdfunding- en crowdsourcing-websites op maat voor non-profits en de publieke sector om eigen campagnes en projecten op te lanceren en te financieren. Daarbij wordt in oplossingen voorzien zoals online donatiepagina’s, reward-based crowdfunding, crowdsourcing pagina’s en ook evenementen. Koalect richt zich op (middel)grote organisaties die over een gepersonaliseerde digitale omgeving willen beschikken, complementair met hun eigen website. Aanvullende opties en begeleiding op maat zijn eveneens mogelijk.  
Kostprijs: jaarlijkse licentiekosten voor ontwikkeling en onderhoud van het platform;  
transactiekosten.  

Voor je buurt

Dit civic engagement crowdfundingplatform, richt zich tot iedereen met een goed idee voor zijn of haar buurt, dorp of stad waarbij maatschappelijke meerwaarde wordt gerealiseerd. Zowel projecten van particulieren als ondernemingen kunnen hier worden gesteund via donaties in geld, natura of door het vervullen van een taak. De kostprijs is een commissie op het opgehaalde bedrag.  

Look & Fin 

Look & Fin is het eerste online platform voor de financiering van KMO's via lening in België. Dit platform maakt het mogelijk om ondernemingen van kwaliteit die op zoek zijn naar fondsen samen te brengen met kredietverstrekkers die op zoek zijn naar aantrekkelijke beleggingen. Look & Fin maakt dit mogelijk door de meest aantrekkelijke dossiers te filteren, gedetailleerde financiële informatie over de lener ter beschikking te brengen en door te zorgen voor de juridische en administratieve kant van de transactie. Deze fondsenwervingen laten particulieren toe om hun spaargeld te investeren in de reële economie met een rendement van 6% tot 12% per jaar op basis van de geschatte risico van de lener. Naargelang het project kan er een maximaal investeringsbedrag opgelegd worden, het minimum is 500 euro, of 100 euro voor een eerste project. Het gaat om het ophalen van grotere bedragen vanaf 100 000 euro die op relatief korte termijn ( 3 à 4 jaar) terug betaald kunnen worden. Het gaat over risicoleningen en niet over aandelen.  

Bolero Crowdfunding

Via het Bolero-crowdfundingproject van KBC kunnen investeerders intekenen op aandelen of obligaties. Ondernemingen kunnen zo via Bolero tot 300.000 euro ophalen, wat het ook geschikt maakt voor grotere bedrijven.    

Ecco Nova

Crowdlending voor duurzame, groene en rendabele projecten, zij beogen grotere bedrijven  

Lita 

Een platform voor duurzame projecten die een positieve maatschappelijke impact beogen. Voornamelijk gericht naar grotere ondernemingen met groeivooruitzichten. Je kan via hen ook investeren in de tax shelter voor startende ondernemingen 

Spreds

Spreds (het vroegere MyMicroinvest) is een investeringsplatform dat iedereen, ongeacht hun vermogen, een gemakkelijke manier biedt om te investeren in ondernemingen die de ons omringende wereld verbeteren. Zij richten zich naar veelbelovende Europese start ups en scale-ups.   

Winwinner

Winwinner is een matchmaking platform dat ondernemers met groeiambities in contact brengt met potentiële investeerders. Elke investering valt onder de regelgeving van de winwin lening of de tax shelter voor startende ondernemingen.  

Cosmos-Kosmos

Cosmos-Kosmos is een Belgisch en tweetalig project-platform voor makers met een cultureel of artistiek project in wording.​ Het platform is toegankelijk voor ​alle artistieke disciplines en cross-over projecten, in alle stadia van ontwikkeling.​ 

Dit platform is een initiatief van Acteur.be en biedt verschillende mogelijkheden aan haar leden:

  • Een gratis crowdfundingplatform zonder commissie.​ Met uitzondering van de bankkosten die projectbeheerders moeten betalen, komen alle ingezamelde sommen bij de artiest zelf terecht. 
  • Een netwerkplatform voor artiesten die willen coproduceren, of op zoek zijn naar gelijkgestemden met specifieke kennis.
  • Een showcase voor artistiek werk om distributieplekken zoeken of simpelweg een grotere online zichtbaarheid verkrijgen voor de verspreiding of de verkoop van een project.

Alle projecten worden geëvalueerd door het admin-team van Cosmos-Kosmos volgens een charter dat de haalbaarheid van ieder project toetst. Enkel indien een project positief wordt beoordeeld, zal het worden gepubliceerd op het platform.

Trooper 

Via Trooper kan je extra middelen ophalen voor je vereniging.

Elke vereniging die zich aansluit bij Trooper krijgt een Trooperpagina. Via deze pagina kunnen leden en vrienden online winkelen bij aangesloten shops, en dat zijn er al heel wat. Voor elke aankoop betaal je dezelfde prijs als via andere kanalen maar de shop stort een commissie van gemiddeld 5% aan Trooper die ze op haar beurt doorstort aan de vereniging.  

De eerste 75 euro die je ophaalt geldt als vergoeding voor Trooper. De eerste 6000 euro die je op jaarbasis ophaalt wordt vrijgesteld van btw. Bovendien neemt Trooper de btw administratie volledig op zich.

Patreon

Patreon is een Amerikaans crowdfundingplatform waar creators op zoek gaan naar een mecenas die hen financieel wil steunen. De fans betalen een vrije maandelijkse bijdrage aan hun idool in ruil voor meer betrokkenheid bij de creatie van diens werk. De artiest of kunstenaar kan hierdoor een maandelijks inkomen verwerven.

Patreon biedt drie dienstenpackages waarin de nodige tips en tools zitten om die relatie op te starten en te onderhouden. Naargelang het package neemt Patreon een commissie van 5 tot 12% op de inkomsten. Opstarten is gratis. Eind 2019 maakte Patreon bekend dat ze sinds de oprichting 1 miljard dollar konden uitbetalen. Ze plannen een uitbreiding naar Europa.

Buy Me A Coffee

Net zoals Patreon is Buy Me A Coffee een crowdfundingplatform waarbij fans een bijdrage kunnen betalen aan een creatieveling. Het verschil is dat Patreon volledig de kaart trekt van maandelijkse bijdragen, waar je bij BMC ook de mogelijkheid krijgt voor een éénmalige bijdrage. Hier wordt een vaste 5% commissie gerekend op alle bijdragen.

Ko-fi 

Ook hier is de filosofie, betaal je idool een kop koffie in de vorm van een financiële bijdrage. Voor eenmalige bijdragen betaal je geen kosten, vanaf maandelijkse bijdragen wordt de kost 6 USD per maand. Net zoals Patreon biedt Ko-fi twee packages naargelang de diensten waarvan je gebruik wil maken.

Crowdfunding Mechelen

De Stad Mechelen heeft een crowdfunding- en crowdsourcingplatform ontwikkeld voor projecten met een rechtstreekse & positieve impact op de stad. Projecten kunnen zowel door financiële bijdragen al door bijdragen in natura gesteund worden. Bijdragen in natura kunnen bijvoorbeeld vrijwilligersuren, materiaal, locatie of infrastructuur, kennis en expertise zijn.

 

In dit webinar verkennen we de verschillende financieringsvormen die in een organisatie of onderneming kunnen toegepast worden: