Een fiscale regeling die  burgers  wil motiveren te investeren in het kapitaal van startende kmo’s.

 Starters hebben vaak moeilijkheden om voldoende kapitaal te verzamelen. De Tax Shelter voor startende ondernemingen is een fiscale regeling die particuliere burgers wil motiveren om te investeren in het kapitaal van startende  kmo’s. En dus te investeren in risicokapitaal.   

Hoeveel kan je ophalen?

Concreet wil dit zeggen dat je als startende onderneming tot 250 000 euro kan ophalen bij particuliere burgers die op hun beurt maximaal 100 000 euro mogen investeren. In ruil krijgen ze daarvoor aandelen in je onderneming en een fiscaal voordeel in de vorm van een belastingvermindering. Je mag niet meer dan 30% van je kapitaal financieren via deze regeling.  

Welke starter komt in aanmerking? 

De starter is een kmo (rechtspersoon) volgens de kenmerken van een micro of kleine vennootschap. Het kapitaal moet opgehaald worden bij de oprichting of bij een kapitaalverhoging binnen 4 jaar na de oprichting.  Een vzw komt niet in aanmerking omdat deze geen aandeelhouders kan hebben.  

Wie is de investeerder? 

De investeerder is een natuurlijk persoon die niet rechtstreeks betrokken is bij de oprichting van de onderneming. Dat wil zeggen dat hij in geen enkel opzicht als bedrijfsleider kan beschouwd worden. Familie en werknemers daarentegen kunnen wel mee investeren. De investeerder moet de aandelen minstens 4 jaar behouden en kan ze daarna verkopen met eventuele winst.  

Hoeveel bedraagt het fiscale voordeel? 

Het voordeel wordt berekend op het geïnvesteerde bedrag. De investeerder krijgt een belastingvermindering van 45% in het geval dat hij investeert in een micro-onderneming en 30% wanneer hij investeert in een kleine onderneming.  

Hoe investeren? 

Je kan rechtstreeks investeren in de vennootschap bij de oprichting. Of je kan via een crowdfunding platform intekenen op aandelen van een starter. Op deze manier wordt er risicokapitaal vrijgemaakt door de particuliere markt.

Enkele voorbeelden

Angel Me

Crowdfunding platform dat creativiteit en ondernemerschap wil ondersteunen.  

Bolero-crowdfunding 

Via het Bolero-crowdfundingproject van KBC kan je aandelen of obligaties van je zaak verkopen. Je kan met Bolero tot 300.000 euro ophalen, wat het ook geschikt maakt voor grotere bedrijven.   

Lita  

Investeert in impact: een platform voor duurzame projecten die een maatschappelijke impact beogen doch met aandacht voor betrouwbare bedrijfsstructuren.  

Winwinner 

Winwinner is een matchmaking platform dat ondernemers met groeiambities in contact brengt met potentiële investeerders. Elke investering valt onder de regelgeving van de winwin lening of de tax shelter voor startende ondernemingen.    

Spreds

Spreds (het vroegere MyMicroinvest) is een investeringsplatform dat iedereen, ongeacht hun vermogen, een gemakkelijke manier biedt om te investeren in ondernemingen die de ons omringende wereld verbeteren. Zij richten zich naar veelbelovende Europese start ups en scale-ups..   

Vrijstelling van roerende voorheffing op interesten van leningen (crowdlending)

Naast het fiscale voordeel bij het investeren in een startende onderneming door de aankoop van aandelen, biedt de wetgever nu ook een voordeel aan de kredietgever die via een erkend crowdleningplatform een lening toekent aan een startende onderneming. 

 

In dit webinar verkennen we de verschillende financieringsvormen die in een organisatie of onderneming kunnen toegepast worden: