Een vereffening is een procedure waarbij een vereffenaar de activa en de passiva van de rechtspersoon aanzuivert.

Na haar ontbinding wordt de rechtspersoon dus geacht verder te bestaan om de vereffening mogelijk te maken. De onderneming moet wél op alle documenten vermelden dat ze in vereffening is. 

De algemene vergadering of de rechter stelt een vereffenaar aan. Die leidt de aanzuivering en vertegenwoordigt de rechtspersoon tegenover derden. Verder stelt hij een cijfermatig verslag op dat hij voorlegt aan de algemene vergadering. Die kan op basis van dit verslag een goedkeuring geven tot vereffening van de rekeningen. 

Nadat de algemene vergadering de vereffening heeft goedgekeurd, worden de documenten van de vereffening neergelegd op de ondernemingsrechtbank. 

 

Opgelet

Als er geen schulden aan derden, vennoten of aandeelhouders zijn, kunnen de ontbinding en vereffening geregeld worden in één akte.