Wil je dat mensen van je bestaan afweten (awareness)? Wil je werken aan je uitstraling en perceptie (imago)? Of wil je ze aanzetten om iets bij jou te kopen of the bestellen (sales)? In elk van deze gevallen zal je vandaag niet buiten social media om kunnen.  

Deze media zijn immers belangrijke kanalen waar mensen met elkaar communiceren en waar ze informatie halen. De mate waarin je er zelf in slaagt je verhaal goed te vertellen, kan ook de (digitale) mond tot mond reclame versterken. Deze vorm van reclame is de goedkoopste maar tegelijk de minst makkelijk te besturen. 

Interactie

Sociale media hebben het potentieel om de boodschap die je wil verspreiden viraal te laten gaan. Je boodschap verspreidt zich als een lopend vuurtje zonder dat jij er nog een inspanning moet voor doen.  

De kans dat dit echt lukt is bijzonder klein. Want op hetzelfde moment dat jij aandacht probeert te krijgen voor jouw boodschap zijn er een paar duizend anderen exact hetzelfde aan het doen. Het is alsof je op een marktplein je goederen probeert aan te prijzen terwijl er rondom jou nog 300 andere marktkramers hetzelfde staan te doen en er ondertussen nog een parade en fanfare passeert en een tram voorbij dendert. 

Bovendien is het ene sociale medium het andere niet. Op een sociaal netwerk als Facebook vind je andere content dan op de professionele netwerksite Linkedin. Op Instagram,  Youtube, Snapchat, Vimeo en Tiktok kan je wel content uploaden, maar als vervolgens niemand die ziet, liket, deelt, … heb je er ook niks aan.  

De kracht van sociale media, is het sociale, de dialoog, de interactie. Connectie met volgers, fans, publiek krijg je niet zomaar. Vooraleer je iemand zover krijgt dat hij of zij jouw boodschap deelt, moet die persoon zich eerst aangesproken voelen. Net zoals de meeste mensen er niet van houden om op straat continu aangesproken te worden door verkopers, zijn mensen op sociale media ook niet actief op zoek naar reclame.  

Eerder dan verkopen, gaat het op sociale media om verleiden. Je probeert mensen emotioneel of intellectueel te raken en nieuwsgierig te maken naar meer. In de marketing worden daarvoor technieken uit storytelling gebruikt. Goede verhalen zijn meeslepend, prikkelend, maken je nieuwsgierig en nemen je mee op een reis naar een bestemming die het verhaal kiest.  
 

Praktische tips

Denk als een eindredacteur van een krant 

Heb je jezelf er ook al op betrapt dat sommige krantenkoppen of titels je aandacht vangen? Die binnenkomer moet je ook proberen vinden in je eigen verhaal. Met een titel vang je aandacht, de ondertitel moe vervolgens je lezer of kijker nieuwsgierig maken naar het vervolg. 

Bijvoorbeeld: “Deze stoelen zijn niet voor zitters”  

Unieke verhalen doen een publiek luisteren

Wat is er uitzonderlijk aan jou verhaal? Wat werd nog nooit zo groot, klein, duurzaam, eerlijk, … gecreëerd? Wat maakt jouw insteek bijzonder?  

Bijvoorbeeld: “revolutionaire jas laadt gsm op terwijl hij in je zak zit” 

Prikkel nieuwsgierigheid - stel vragen

De mens is intrinsiek geneigd om het gat te vullen tussen wat ze weten en wat ze willen weten. Die eigen invulling in een verhaal creëert betrokkenheid. Als verteller doe je er goed aan om niet alles in te vullen, maar bewust vragen te stellen en niet alles te verraden.  

Bijvoorbeeld: “Dit toestel bespaart je 2u per dag, wat zou jij doen met die extra tijd?”  

Zeg mensen niet wat ze moeten geloven

Geef overtuigende argumenten in plaats van een mening te dringen. In plaats van te zeggen dat jouw kleren wél eerlijk zijn en uit te leggen dat de stoffen die jij gebruikt voor je ontwerpen en de manier waarop de makers vergoed worden aan de strengste standaarden van de fairtrade en duurzaamheid beantwoorden kan je ook een infographic maken waarbij je feiten op een rij zet en de vergelijking maakt tussen een goedkoop kledingstuk en jouw creatie. 
 
Zorg voor een plot 

De essentie van een verhaal is een aaneenschakeling van gebeurtenissen. Het is de opeenvolging van acties die mensen geboeid houdt. Maar als al het verhaal uiteindelijk nergens naartoe gaat of geen conclusie kent, kan dat voor frustratie zorgen. Ook hier geldt dat een duidelijke call to action houvast biedt aan degene aan wie je je boodschap brengt. 

Bijvoorbeeld: ‘steun lokale kunstenaars - koop kunst’