Het Circusdecreet regelt de subsidiëring van de circuskunsten. 

Op de website van het departement Cultuur, Jeugd en Media kan je daarvan een handig overzicht terugvinden. Je kan ook terecht bij het Circuscentrum.  

 

Spreiding van een circuskunstproductie via een nomadische circustoernee 

Voor individuen en rechtspersonen. Indiendata zijn 1 april en 1 oktober 

 

Creatie van een circusproductie 

Enkel voor rechstpersonen. Indiendatum is 1 oktober.  

 

Organisatie van circusfestival 

Enkel voor rechstpersonen, indiendatum is 1 april. Deze subsidie wordt uitbetaald in schijven van 22,5% per kwartaal. 

 

Internationale spreiding van een circuskunstproductie 

De circuskunstproductie neemt deel aan een buitenlands festival/evenement met grote internationale uitstraling waar minstens 3 landen aan deelnemen. 

Enkel voor rechstpersonen. Indiendata 1 april en 1 oktober.  

 

Promotie van cirkuskunsten 

Enkel voor rechstpersonen, maximaal 2 nieuwe promotieprojecten per jaar. De aanvraag wordt ten laatste 6 maanden voor de start van het project ingediend. 

 

Internationale bijscholing/voortgezette opleiding als circuskunstenaar 

Een subsidie tot maximaal 80% van reis-, verblijf- en studiekosten. Indien verblijfkosten worden gesubsidieerd, kan maximaal 1 heen- en terugreis in rekening gebracht worden. 

Enkel voor individuen, maximaal 10 per jaar.  Ten laatste 2 maanden voor de start van de opleiding aan te vragen. 

 

Opleiding als docent in circuskunsten 

De subsidie is voor maxilmaal 50% van het inschrijvingsgeld. Opleidingen die geoprganiseerdworden door het circuscentrum komen niet in aanmerking.  

Enkel voor individuen, maximaal 10 per jaar. 

 

In dit webinar verkennen we de verschillende financieringsvormen die in een organisatie of onderneming kunnen toegepast worden: