Matchfunding is het combineren van crowdfunding en institutionele financiering om samen gesteunde ideeën te realiseren.

Matchfunding is een manier om het geld dat je opgehaald hebt met een crowdfundingcampagne, te verhogen. In dit artikel lees je meer over hoe je extra geld kan ophalen naast een crowdfundingcampagne, en wie die extra financiering aanbiedt.

Beluister ook onze podcastaflevering:

Wat is matchfunding?

Crowdfunding is niet alleen geld ophalen, maar ook mensen betrekken bij een project. Dat maakt crowdfunding interessant voor fondsen en overheden. Zij kunnen hun geld/fondsen matchen aan jouw crowdfunding project, ofwel ‘matchfunding’.   

Matched crowdfunding is een nieuwe manier om samen te werken aan de financiering van projecten. 

Voorbeeld

Stel dat een beeldend kunstenaar een crowdfunding actie opzet om zijn kunstinstallatie te financieren. Deze kunstinstallatie dient om mensen uit de wijk met elkaar in contact te brengen. De gemeente waar deze kunstinstallatie komt te staan, kan aan de hand van zo een crowdfunding actie zien of er interesse is voor de kunstinstallatie. Hoe meer inwoners bijdragen, hoe groter het draagvlak. De gemeente zou dan de crowdfunding campagne een duwtje in de rug kunnen geven door bijvoorbeeld het opgehaalde bedrag te verhogen met 1.000 euro.

Wie wil er meefinancieren? 

Verschillende crowdfundingplatforms ontwikkelen partnerschappen tussen het platform en publieke en private financiers, waaronder traditionele banken, particuliere investeerders, filantropische organisaties, stichtingen, etc. Deze financiers worden ‘matchfunding partners’ genoemd.   

Matchfunding partners zijn partners die, op basis van hun criteria, voor de financiering van culturele projecten matching funds verstrekken aan cultuurwerkers of cultuurorganisaties. Deze criteria zijn voor elke partner anders. Een regionale overheid of een stad zal bijvoorbeeld vooral kijken naar projecten die bijdragen aan de eigen regio.   

Hoe verloopt  matchfunding?

Matchfunding kan op verschillende manieren en momenten. Sommige matchfunding partners kiezen om hun bijdrage te leveren als het doelbedrag van de campagne is opgehaald, anderen zeggen een bedrag toe als je halverwege jouw campagne bent, om zo jouw potentiële supporters een boost te geven, en anderen vinden jouw project zo interessant of goed passen binnen hun criteria dat ze al aan het begin een bedrag beloven.   

De verschillende modellen van matchfunding zijn:

  • In first: in dit model investeert de instelling voorafgaande in het project en is het vervolgens aan het project om de rest van de benodigde financiering uit de menigte te halen.  
  • Top up: institutionele investeerders eisen dat het project een percentage van hun totale financieringsdoelstelling uit de menigte haalt, met de belofte dat de campagne wordt 'bijgevuld' met de rest van het vereiste bedrag als het project zijn procentuele doelstelling bereikt.  
  • Bridging: de match vindt plaats wanneer een bepaald doel is bereikt (bijvoorbeeld 15% van het totaalbedrag). Dit slaat een brug tussen de beginperiode van de campagne en de eindperiode van de campagne. Tijdens deze periodes is de menigte het meest actief.   
  • Real time: in dit model gebeurt de match in 'real time'; dat wil zeggen: voor elke €1 geïnvesteerd door de menigte, zal de institutionele financier bijvullen met een equivalent (of kleiner/groter/gelijk bedrag).   
Ronald Kleverlaan 
Bron: Ronald Kleverlaan

Wat zijn de voordelen? 

De Britse stichting NESTA  deed een onderzoek naar de langetermijneffecten van matched crowdfunding. Via het platform Crowdfunder werden 59 kunst- en erfgoedprojecten gematched met drie verschillende financiers. Dit waren de resultaten:  

  • Meer dan 75% heeft een nieuw publiek weten te verbinden aan het project en ziet (mede hierdoor) een verbetering in de PR/marketing strategie  
  • Ongeveer 40% geniet een stabielere financiële situatie en heeft geefrelaties opgebouwd voor verder projecten.
  • In het onderzoek komt naar voren dat een bijdrage van een (overheids)fonds tot meer vertrouwen en daarmee tot meer donaties van de crowd leidt.   
  • Ook neemt de kans dat een maker nogmaals zal crowdfunden in de toekomst aanzienlijk toe.   

Wie meer wil weten over dit onderzoek, kan een kijkje nemen op de site van Nesta.  

Case: vzw Ensemble

Lees het interview met Mieke en Jos van vzw Ensemble over hun matchfunding campagne.