Naast subsidies, inkomsten uit verkoop en sponsoring, kunnen giften en mecenaat bijdragen aan de realisatie van je financiering. 

Wat is friendraising?

Alvorens we er dieper op ingaan, leggen we een aantal termen uit die gebruikt worden bij het zoeken naar giften of donaties in cultuur.   

Bij friendraising bouw je duurzame relaties op met personen, stichtingen en bedrijven. Je leert elkaar beter kennen en er ontstaat een vertrouwensband.  Samen zoek je naar mogelijkheden om jouw organisatie te ondersteunen.   

Filantropie is het steunen uit goodwill of liefde voor wat jouw organisatie bereikt of beroert. De maatschappelijke meerwaarde staat hier centraal  

Een mecenas wordt wel eens omschreven als iemand of een organisatie die geld ter beschikking stelt voor het maken of behouden van kunst. 

Mogelijke partners 

De partners waar je naar op zoek gaat zijn dus instituten, stichtingen of foundations, bedrijven, maatschappelijke organisaties en individuen. Door iedereen in je netwerk daarover aan te spreken, kan je uiteindelijk in contact komen met potentieel geïnteresseerde kandidaten die passen bij je organisatie. Met onze lijst van foundations willen we al een aanzet in de goede richting geven.  

Welk type mecenas zoek je ?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen éénmalige giften, regelmatige giften, vaste giften, grote donaties en legaten of nalatenschap. Het spreekt voor zich dat deze elk een andere aanpak tot benadering vergen.   

 Een straatmuzikant zal zich richten op éénmalige of regelmatige giften als hij een vaste plek heeft. Door aanwezig te zijn en iets te spelen dat mensen raakt op het juiste moment, of door indruk te maken met wat hij kan. Door zijn koffer open te leggen of rond te gaan met de hoed en dus te vragen naar een gift, zal hij geld verzamelen.  

Je vraag kenbaar maken

Zoek je als organisatie echter naar een structurele aanvulling van je inkomen, dan vraagt dit een weloverwogen en tijdsintensieve aanpak. Je moet op zoek binnen je netwerk naar bedrijven of mensen met budget die interesse hebben voor je project en waar je voor staat. Dat kom je enkel te weten door hen aan te spreken.  Je wil hen aantonen dat ze een verschil kunnen maken en dat ze er daardoor iets voor in ruil krijgen.   

Creëer vertrouwen, transparantie  en interesse

Wees transparant hoe je de middelen besteedt, informeer goed en creëer een vertrouwensbasis.  Op Gingo.be (een crowddonation platform) lezen we:  

  • 50% van de Europeanen doen regelmatig een schenking. Één persoon op twee is dus gevoelig aan filantropie.  
  • 31% van schenkers betreurt het gebrek aan informatie over de aanwending van hun schenking  
  • 56% van potentiële schenkers gaat niet over tot een schenking door een gebrek aan vertrouwen en transparantie   

  

Fiscale aftrekbaarheid van de giften is een meerwaarde. Non-profit organisaties kunnen daarvoor een erkenning aanvragen bij de federale overheid.

Kom je niet in aanmerking om erkend te worden, kan je via de Koning Boudewijstichting een culturele mecenaatsrekening aanvragen. Deze is eveneens geldig voor fiscale aftrek.  

 

In dit webinar verkennen we de verschillende financieringsvormen die in een organisatie of onderneming kunnen toegepast worden:

In dit webinar gaan we, in samenwerking met Koalect, dieper in op hoe organisaties vanuit een toekomstbestendige strategie kunnen inzetten op digitale fondsenwerving en dataverzameling om zo hun voortbestaan te waarborgen: 

In dit webinar zoomen we in op het mecenaat. We laten Stéphanie Smets en Anne De Breuck van de Koning Boudewijnsstichting aan het woord om toe te lichten hoe de stichting dit aanpakt en waarvoor je wel of niet bij hen terecht kan: