Wil je vanuit een vzw een eerste rechtstreekse aanwerving doen? En vraag je je af of er geen kortingen bestaan? Je kan als nieuwe werkgever gebruik maken van de doelgroepvermindering.

Met de techniek van doelgroepvermindering kan je als werkgever de loonkost drukken. Simpel gezegd: met de doelgroepvermindering wordt er een ‘korting’ gegeven op de werkgeversbijdrage. 

Hieronder kijken we naar de doelgroepvermindering eerste aanwerving (federale materie) en doelgroepvermindering voor kunstenaars (gewestmaterie).  

Doelgroepvermindering ‘eerste aanwerving’

Vanaf 2016 bestaat er de mogelijkheid om te genieten van een bijna volledige vrijstelling van basiswerkgeversbijdrage voor de eerste zes aanwerving. 

Wie komt in aanmerking?

Welke werkgever komt hiervoor in aanmerking? Het mag gaan om een onderneming met of zonder industriële, commerciële of agrarische doel en een vzw. Ook een feitelijke vereniging die onderworpen is aan de RSZ-wet kan van deze techniek gebruik maken. 

Voor de eerste aanwerving moet men erop toezien dat je als werkgever nooit, of niet sinds ten minste vier opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van indienstneming van een eerste werknemer, onderworpen bent geweest aan de RSZ-wet (wet van 27 juni 1969) voor de tewerkstelling van een werknemer. 

Wat is de procedure?

Voor deze techniek is er geen procedure voorzien. De toepassing van deze vermindering wordt aangevraagd door het vermelden van de correcte verminderingscode op de driemaandelijkse DmfA-aangifte. 

De doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen wordt aangegeven in blok 90109 "vermindering tewerkstelling" met een aantal gegevens.

Doelgroepsvermindering ‘kunstenaars’

Het gaat hier om de korting die wordt toegekend aan de werkgever gedurende de tewerkstellingsperiode van een kunstenaar. Hoewel het een regionale bevoegdheid is, wordt deze momenteel nog geregeld door federale wetgeving. 

Wie komt in aanmerking?

  • Werkgever 
    Ongeacht of je uit de privésector of de sociale sector komt, kan je als werkgever in aanmerking komen voor deze vermindering van de werkgeversbijdrage. 
  • Werknemer 
    De kunstenaar die met een arbeidsovereenkomst of een 1bis-contract gebonden is, valt onder het toepassingsgebied. De doelgroepsvermindering bedraagt max. 517 euro.

Wat is de procedure? 

Voor deze techniek is er geen procedure voorzien. De toepassing van deze vermindering wordt aangevraagd door het vermelden van de correcte verminderingscode op de driemaandelijkse DmfA-aangifte. 

De specifieke doelgroepvermindering voor artiesten aangegeven in blok 90109 "vermindering tewerkstelling" met de gegevens zoals aangegeven door de RSZ.