Webinar: STATUTEN EN VERGOEDINGEN

In dit gratis webinar bundelen we de basisinformatie omtrent sociale, fiscale en zakelijke kwesties van ieder individu actief in de cultuursector. Daarbij zetten we systematisch het kader voor eerlijke vergoedingen uiteen en focussen we op manieren waarop je een vangnet kan opbouwen én gebruiken om je carrière verder uit te bouwen. Tot slot worden enkele aanvullende verdienmodellen eigen aan de culturele sector geïntroduceerd.

Kernwoorden: kostenvergoedingen, werken als werknemer, interimarbeid, 1bis, zelfstandige (in bijberoep), intellectuele eigendom

Speker: Tobias Van Royen - consulent Cultuurloket

Adres

Online webinar

Datum

maa, 29/01/2018 - 12:00 - 14:00
Kunstenloket wordt
Cultuurloket
Zakelijke inspiratie voor alles en iedereen in de cultuursector
Kon je eerder bij ons terecht, dan kan je dat nog steeds. Onze expertise en bereik worden wel breder dan ooit.
Naast de vertrouwde dienstverlening zullen we nog meer aandacht geven aan ondernemerschap en aanvullende financiering.
OK