Reflectiemoment: In de ban van taakloon (AALST)

De voorbije maanden stonden bol van ‘taakloon’ discussies.

Het begon allemaal eind september met een wijziging van de technische infobrief van RVA omtrent de toepassing van de werkloosheidsreglementering, die er in de praktijk toe leidt dat een loon in kader van een arbeidsovereenkomst nog ‘zelden’ aanvaard wordt als ‘taakloon’.

Verschillende belangenbehartigers en betrokkenen betwisten deze interpretatie van RVA.[1]

Daaropvolgend werd door de Nationale Arbeidsraad een specifieke werkgroep binnen het beheerscomité van RVA opgezet, die zich moet buigen over de problematiek.[2]

Ook minister Peeters werd in de Kamer gevraagd om het vraagstuk te bekijken.[3]

Hoog tijd om dit debat te ontwarren en samen pistes te verkennen om dit vraagstuk op te lossen!

Dit aan de hand van vragen als: Wat is eigenlijk een taakloon? Van waar komt dit begrip? Hoe en waarom wordt het gedefinieerd in de regelgeving? En hoe gaan we ermee om in de praktijk?

Wij voorzien een korte inleiding, gerichte vragen en een aantal te verkennen pistes. Jullie concrete ervaringen, praktische ideeën en bedenkingen.

Op basis daarvan gaan we in een rondetafelgesprek samen op weg naar nieuwe inzichten!

 

Moderator: Julie Van Elslansde - consulent Cultuurloket

Adres

Netwerk (café), Houtkaai 15, 9300 Aalst

Datum

maa, 05/02/2018 - 19:00 - 21:00
Kunstenloket wordt
Cultuurloket
Zakelijke inspiratie voor alles en iedereen in de cultuursector
Kon je eerder bij ons terecht, dan kan je dat nog steeds. Onze expertise en bereik worden wel breder dan ooit.
Naast de vertrouwde dienstverlening zullen we nog meer aandacht geven aan ondernemerschap en aanvullende financiering.
OK