Afl. 3 Visietekst Ondernemen in CCS: de eigenschappen van een ondernemer

WAT KENMERKT EEN GOED ONDERNEMER?

 

De kenmerken die we bespreken zijn aspecten van de persoonlijkheid en attitude van een ondernemer. Ze vormen de basis van de ontwikkeling van inhoudelijke skills, zoals goed kunnen onderhandelen, besluitvaardig zijn, doorzettingsvermogen, productkennis, enz.

 

a.   Betrokkenheid met de doelstellingen van de onderneming

Het is betrokkenheid die aan de basis ligt van de motivatie om met doorzettingsvermogen zich te vereenzelvigen met de onderneming en zorg te dragen voor alle noodwendigheden (zoals kennisverwerving) om het doel te bereiken. Of kortweg: the caring attitude. Het antwoord van de ondernemer op het “waarom?” van zijn onderneming.

 

b.   Drang naar achievement

Een goed ondernemer heeft steeds een drang naar achievement. Veelal spreekt men over drang naar succes en men denkt daarbij aan “financieel succes” en “glamour”. Succesvol zijn heeft in de context van de culturele en creatieve sector een andere dimensie. Succesvol zijn kan ook het runnen van een theatergezelschap zijn, waarbij alleen de kosten gedekt worden. Realiseren wat moeilijk te realiseren is, is ook een groot succes, niettegenstaande het onopgemerkt blijft. Het is een achievement.

De drang naar achievement is, samen met de betrokkenheid, de motor van de ondernemer.

 

c.   Opzoeken van de essentie: zin voor nuchtere analyse

“Niets boven het gezond boerenverstand” is een uitspraak van de stichter van de Vlerick-school. Common sense en een situatie in zijn essentie benaderen vermijdt dat je je verliest in bijkomstigheden, wat belangrijk is bij het nemen van de juiste beslissing.

 

d.   Verkennende houding: trendwatching

Met open ogen door het leven gaan en niet berusten in een voorlopig bevredigend resultaat. Ontdekken wat er verandert in de maatschappij. Nieuwe opportuniteiten ontdekken. Aanvoelen wat leeft. De basis voor innovatie.

 

e.   Kunnen omgaan met angst en twijfels

Het kunnen omgaan met angst en twijfels staat garant voor het doorzettingsvermogen. Mislukken is voor een ondernemer kennisverwerving. Angst is doorgaans een slecht raadgever en het niet kunnen leven met twijfels is schadelijk voor de besluitvaardigheid. Het niet kunnen omgaan met twijfels leidt ook tot arbitraire of autoritaire beslissingen om van de vertwijfeling af te geraken.

 

f.    Kennen van de eigen grenzen

De grootste wijsheid is het kennen van de eigen beperkingen: weten wat je kent en wat je niet kent. De grootste soms onherstelbare fouten gebeuren als je ogenschijnlijke logische beslissingen neemt in een materie die je niet kent. Kenmerkend voor een goed ondernemer is dat hij zich daarvan bewust is. Hij kent altijd wel iemand die het weet en heeft een echt kennisnetwerk, dat hem in een oogwenk kan inlichten, waardoor hij zijn besluitvaardigheid niet verliest.

 

g.   Empathie in de zakelijke relaties

Door aan te voelen waar een toekomstige zakenpartner behoefte aan heeft, persoonlijk of zakelijk, kun je betere voorstellen doen die bovendien een grotere voldoening schenken.

 

h.    Creatieve persoonlijkheid - flexibiliteit 

Naast creativiteit als het zuiver vermogen iets te creëren of te concipiëren, brengt een creatieve persoonlijkheid ook flexibiliteit met zich mee. Volgens Abraham Maslow[1]:

“Creatieve mensen hebben een hoge flexibiliteit. Ze kunnen van koers wijzigen wanneer de situatie wijzigt (wat in feite altijd gebeurt), ze kunnen hun plannen opgeven en zich voortdurend en flexibel aanpassen aan de veranderende toestand, aan de dwingende wijziging van de feiten, aan de vereisten van de wijzigende problematiek…

… De creatieve mens voelt zich niet bedreigd door het onverwachte, in tegenstelling tot een obsessieve of rigide persoon.”

 


[1] Maslow A., 1998, “Maslow on management”, p.229

 

 

KAN MEN LEREN ONDERNEMEN?

Kenmerken zoals de drang naar achievement of radicale betrokkenheid kunnen niet echt worden bijgebracht. Ondernemerschap is een zeer gewaardeerd concept. Kunnen we iets doen om ondernemers en ondernemende leiders op te leiden?

Er wordt algemeen gesteld dat ondernemerschap niet kan niet worden getraind, maar het is wel mogelijk dat mensen leren initiatief nemen zonder te wachten op externe instemming. Het is mogelijk om consequenties te leren aanvaarden en gecoached te worden om je eigen doelen en drijfveren te ontdekken. Men kan je helpen zien welke zaken je inspireren en energie geven. Je kan leren met angst en twijfels om te gaan: hoe erg is het eigenlijk om failliet te gaan? Je kunt altijd weer opnieuw beginnen! Het gaat om de houding ten opzichte van mislukkingen en het omgaan met risico’s. Soms ben je teveel gebonden aan een cultureel apriorisme. Je kunt leren daar los van te komen. Je kunt leren van fouten en mislukkingen en opnieuw beginnen. Je leert om niet op te geven, want dit erbij hoort. Mislukking is feitelijk de eerste stap op weg naar succes. Het toont ondermeer waar bepaalde grenzen liggen.

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord