Bijzondere adviesverlening: check-up en projectbegeleiding

Naast onze normale dienstverlening, waarin we op jouw losse vragen een antwoord geven, hebben we ook een gestructureerde adviesverlening. Tijdens deze bijzondere adviesverlening begeleiden of evalueren we jouw professionele activiteit of creatief project.

We doen dit aan de hand van een checkup-gesprek of een projectbegeleiding.

1. CHECK-UP gesprek - Ben ik goed bezig?

Voor wie?

Dit is gericht op actieve en/of ervaren creatievelingen die de professionele aanpak van hun onderneming of hun carrière eventueel willen  verbeteren of herdenken. Creatievelingen die zich afvragen of ze wel goed bezig zijn, zijn bij ons aan het juiste adres. Ook zij met een kant-en-klaar idee om hun activiteit te verrijken zijn welkom om dit met ons af te toesten.

Wat?

 

Het checkup-gesprek is een evaluatiegesprek van je bestaande activiteit. We tonen aan hoe je jouw activiteit beter kunt aanpakken door ideeën mee te geven voor het al dan niet herdenken of uitbreiden van je activiteit. We leggen uit hoe je jouw aanpak beter kunt organiseren en we geven advies over kennisuitbreiding.

 

Hoe?

Door het indienen van een aanvraag. Hierbij licht je in het kort toe hoe je vandaag je professionele activiteit aanpakt, met eventueel een kopie van de contracten die je hanteert:

  1. De beschrijving en positionering van je product (ondermeer publieke waardering) en de wijze waarop je je tot de markt richt (promotie)
  2. De manier van distributie voor verkoop of hoe je naar de consument gaat
  3. Jouw verdienmodel (ondermeer de wijze van prijszetting)
  4. De organisatie van jouw back office (financiën, contracten,…)
  5. De eventuele toekomstplannen

Verstuur je aanvraag met deze informatie over jouw bestaande activiteit naar info@kunstenloket.be  

Nadat we de aanvraag bekeken hebben, nodigen we je uit voor een afspraak. Het gesprek kan in een of twee sessies gevoerd worden van maximaal twee uur. Uiteraard is de informatie die je ons schriftelijk of mondeling meedeelt strikt vertrouwelijk.

 

2. Begeleiding voor je project

Voor wie?

De projectbegeleiding is gericht op creatievelingen met een levensvatbaar plan of een duidelijk project. We bieden zakelijke begeleiding aan in de verschillende fasen van het creatief project. Vooraf plannen we een intakesgesprek van maximal één uur.

Wat?

In de projectbegeleiding komen verschillende zakelijke aspecten aan bod zoals begroting, financiering, human resources, promotie, overeenkomsten,…Deze vormen het zakelijk draagvlak van je nieuwe project of activiteit. Het kan ook gaan over een deel van een project, zoals een crowdfunding-campagne of een begeleiding bij het opstellen van een verbeterd businessplan om je nieuwe project of activiteit (startup) vorm te geven.

Eerst plannen we een intakegesprek waarin we je project evalueren. We kijken of je plannen geconcretiseerd kunnen worden. Is dit het geval, dan leggen we de stappen vast die het project idealiter zou moeten kennen. We leggen dan ook de eerste afspraak vast. De tijdspanne tussen de verschillende afspraken hangt af van het soort project.

We zorgen voor een continue begeleiding. De dialoog met de begeleider beperkt zich niet alleen tot de afspraken, zodat je ook tussen de afspraken door contact kan opnemen om je kleine twijfels weg te werken. Voor een complementaire vorming kunnen we je ook doorverwijzen naar onze infosessies of naar de steunpunten van je sector.

Hoe?

Dien een aanvraag in met een korte beschrijving van je plan. Zorg dat je daarbij antwoordt op volgende vragen

  1. Wat is je artistieke of creatieve activiteit?
  2. Heb je reeds ervaring in deze discipline? Zo ja: hoelang?
  3. Beschrijf je project. Hoe wil je jouw ambitie realiseren?

Zend jouw antwoorden, samen met je CV en contactgegevens naar info@kunstenloket.be .

De informatie die je ons schriftelijk of mondeling meedeelt is uiteraard strikt vertrouwelijk.

Nadat we je aanvraag bekeken hebben, contacteren we jou voor een intakegesprek. Deze begeleiding loopt over maximaal vijf sessies van maximaal twee uur. 

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord