Wedstrijden, calls, ... opportuniteiten!?

Een speelkans, een plek om tentoon te stellen, een prijs,… mooie gelegenheden om als creatieve meer aandacht te krijgen voor je werk, de publieke waardering naar een ander niveau te tillen en eventueel wat extra centen op zak te steken.

Of een echte opportuniteit zich aandient, kom je te weten aan de hand van een aantal elementen.

Bij het uitsturen of reageren op een kans is het dan ook belangrijk duidelijke afspraken te maken hieromtrent. Meestal vinden deze hun weerslag in een reglement van deelname.

Waar moet je zeker op letten?
 

 • Auteursrechten (http://www.kunstenloket.be/nl/mst/4898)

  Wanneer geen afspraken gemaakt worden over het eventuele gebruik van het werk door de organiserende partij, blijven de auteursrechten integraal bij de kunstenaar.

  Wil de organiserende partij gebruik maken van je werk dan moeten hier duidelijke afspraken over gemaakt worden.
  Bijvoorbeeld:


  • een organisatie die een wedstrijd organiseert in de beeldende kunsten bepaalt in zijn reglement dat een afbeelding van de geselecteerde werken gebruikt wordt ter promotie van een daaropvolgende tentoonstelling. Afspraken omtrent de duur van dit gebruik, de exploitatiewijze (print, online,…) en de reikwijdte (enkel België of ook internationaal) zijn dan noodzakelijk.
  • een organisatie die een muziekwedstrijd organiseert, bepaalt in zijn reglement dat de winnaar van de wedstrijd de kans zal krijgen om een nummer op te nemen. Het is belangrijk om in dit kader duidelijk te bepalen welke relatie op deze manier tot stand komt tussen de muzikant en de organisator. Eist de organisator een recht op als producent en zo ja, onder welke voorwaarden, of wordt de muzikant beschouwd als producent en kan deze nadien verder, zonder overeenkomst met de organisator de opname exploiteren.

   Wees alert bij onduidelijke en verwarrende afspraken omtrent auteurs- en naburige rechten!
   Is er een duidelijke afspraak vastgelegd, ga dan na of deze in verhouding is met het voordeel dat gecreëerd wordt en of er m.a.w. echt sprake is van een opportuniteit.

    

 • Vergoeding (prijs – beurs)

  Het is niet omdat gecommuniceerd wordt over een prijs, beurs, beloning,..dat deze ook in de fiscaliteit en sociale zekerheid zo wordt gekwalificeerd.

  Afhankelijk van de organisatie die de vergoeding toekent en de modaliteiten ervan, is er sprake van een:

 • Praktische organisatie (selectiecriteria – opzet - verzekering – locatie – duur)

  Bij voorkeur kom je bij het doornemen van de algemene regels/reglement,… te weten waar je precies aan toe bent, wie de organiserende partij is en welk doel deze voor ogen heeft.

  Bv. een wedstrijd waarbij je moet betalen om deel te nemen en je je tegelijkertijd verbindt om in geval van selectie opnieuw te betalen om deel te nemen aan een workshop waarvan de inhoud duister blijft, is mogelijks geen echte opportuniteit.

 

 

 

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord