Waarborgen voor aanvullende financiering

Recente maatregelen als hefboomwerking voor aanvullende financiering

Als men spreekt over financieringen, dan spreken we over gelden die ter beschikking worden gesteld door een derde partij aan een onderneming waarbij er steeds een spanningsveld is tussen risico en rendement. In vakjargon spreekt men dan over het kredietrisico. In de courante financieringpraktijk wordt dit risico afgedekt door allerhande waarborgmechanismen. Voor de cultuursector zien we volgende waarborgmogelijkheden:

1. Europees garantiemechanisme

Recent werd een Europees garantiemechanisme gelanceerd voor de creatieve en culturele sector. Dit garantiemechanisme heeft als doel een deel van het risico te dekken dat wordt aangegaan door financiële tussenpersonen wanneer zij leningen toekennen aan culturele en creatieve ondernemers. In België zijn die tussenpersonen S’tart en PMV.

De garantie is van toepassing op leningen met een minimale looptijd van 12 maanden, voor een maximaal bedrag van twee miljoen euro en met een maximale dekking van 70% per dossier.

2. Belgisch garantiemechanisme

Garantieregelingen zijn niet nieuw. Ook op Belgisch niveau bestaat er van overheidswege reeds een waarborgregeling die wordt aangeboden door PMV. De garantie biedt ondernemingen een oplossing indien banken geen krediet willen toekennen enkel en alleen omdat de onderneming onvoldoende zekerheden kan bieden. De waarborg kan ten hoogste 75% van het bedrag van het krediet dekken. Je betaalt daarvoor een éénmalige premie die wordt berekend in functie van zijn omvang en de looptijd. De waarborg heeft een aanvullend karakter en komt bovenop de andere zekerheden die de bank vraagt.

Concreet betekent dit dat een onderneming die een project wil opstarten van 300.000 EUR en slechts een eigen inbreng kan doen van 37.500 EUR, bij de bank zal aankloppen voor 262.500 EUR. De bank zal dit risico te hoog inschatten. Door gebruik te maken van KMO Co-financiering van PMV, zal de onderneming bij PMV tot 50% van de behoefte kunnen financieren (150.000 EUR) waardoor de bank slechts een bedrag van 112.500 EUR zal moeten financieren. Door gebruik te maken van de waarborgregeling, wordt het kredietrisico op die financieringsbehoefte bovendien nog eens verminderd met 75%.

Zo wordt het mogelijk om met een eigen inbreng van 37.500 EUR en een residueel risico van de bank van 28.125 EUR (25% investering) een project van 300.000 EUR op te starten.

3. Nieuwe Pandwet

Die “zekerheden” brengen ons naadloos bij een ander heet hangijzer. Al te vaak worden ondernemingen in de creatieve en culturele sector, die bankfinanciering zoeken, geconfronteerd met ‘veeleisende’ bankiers die vragen dat er iets in pand wordt gegeven als tegenprestatie.

Met de nieuwe Pandwet wordt het hele zekerheidsregime op roerende goederen gemoderniseerd en geharmoniseerd (zowel voor lichamelijke als onlichamelijke goederen). De Pandwet introduceert vooral een bezitloos pand. Dit betekent concreet dat ondernemingen activa kunnen aanwenden als waarborg voor een financiering zonder het daadwerkelijk bezit van die activa te moeten afstaan. De wetgeving maakt het zo eenvoudiger voor kunstenaars, collectieven en culturele VZW’s om beroep te doen op bankfinanciering.  

Stel dat je beeldend kunstenaar bent en uit de boot bent gevallen bij de verdeling van de werkingsubsidies onder het kunstendecreet, dan zou je als alternatief naar de bank kunnen stappen en om financiering vragen met als waarborg je kunstwerken. Of je die financiering krijgt zal allicht afhangen van je marktwaarde, maar mocht je een financiering krijgen, zal je in ieder geval je kunstwerken kunnen bijhouden met het oog op toekomstige tentoonstellingen. In tegenstelling tot vroeger, moet het bezit van het onderpand dus niet overgedragen worden aan de financierder.

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord