Verlaagde sociale bijdragen voor starters in hoofdberoep

Goed nieuws voor wie het overweegt om een zelfstandige activiteit in hoofdberoep op te starten. Je sociale bijdragen voor de eerste 4 kwartalen kunnen immers verlaagd worden.

De basis

Als zelfstandige betaal je elk kwartaal sociale bijdragen voor de opbouw van je sociale rechten (onder andere gezinsbijslag, pensioen, overbruggingsrecht en ziekte en invaliditeit). Je bent daarvoor verplicht je aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds, die ook een zekere beheerskost aanrekenen.

De bijdragen worden berekend op een percentage van je beroepsinkomsten. Dat percentage kan verschillen naargelang de hoogte van je inkomsten.

De sociale bijdragen van een inkomstenjaar worden in principe berekend op basis van het netto belastbaar inkomen van dat jaar zelf. Omdat die inkomsten vaak nog onbekend zijn, zowel voor jou als de overheidsdiensten, betaal je voorlopige bijdragen op basis van het inkomen dat je drie jaar ervoor verdiende. Wanneer je werkelijke inkomen gekend is, worden de bijdragen geregulariseerd.

De starter

Als startende zelfstandige heb je drie jaar in het verleden echter geen activiteit of zelfstandig inkomen. De voorlopige bijdragen worden daarom berekend op basis van een fictief inkomen van 13.550,50 euro (2018). Daardoor betaal je per kwartaal minstens 695 EUR vóór beheerskosten. Zelfs indien je netto jaarinkomen lager zou uitvallen, ben je nog steeds die minimumbijdrage verschuldigd.

Met het Zomerakkoord heeft de regering beslist om startende zelfstandigen wat meer ademruimte te geven. Wie zijn of haar inkomen lager inschat dan die 13.550,50 euro kan in de eerste vier kwartalen van activiteit genieten van een verlaagde sociale bijdrage.

Geschat inkomen 2018

Voorlopige bijdrage vóór beheerskost

< 6.997,55 euro

358,62 euro

6.997,55 euro – 9.033,67 euro

462,98 euro

Wie meer dan 9.033,67 euro plant te verdienen, betaalt opnieuw de “normale” voorlopige bijdrage.

Deze maatregel is van toepassing op de startende zelfstandigen die in de loop van 5 jaar voor de aanvang van hun activiteit geen zelfstandige in hoofdberoep waren of er een gelijkstelling mee hadden.

Zelfstandigen in bijberoep die de sprong wagen naar het hoofdberoep, kunnen er dus van genieten.

 

Meer weten over je sociale rechten en bijdragenpercentages als zelfstandige of van plan om te starten? Contacteer ons! 

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord