Rechten voor TV

RECHTEN VOOR “DIRECTE INJECTIE”

Auteurs, artiesten en producenten hebben voortaan recht op een vergoeding voor de verspreiding van tv-programma’s via “directe injectie”. Op 14 november heeft de Kamer een wetsontwerp in die zin van minister van Economie Kris Peeters goedgekeurd.  

Voor radio- en tv-programma’s worden twee keer rechten betaald: door de omroepen voor de uitzending en door de kabelmaatschappijen voor de kabeldoorgifte. Maar sommige programma’s, zoals VTM en Vier, zijn enkel via de kabel te bekijken. Omdat er in dat geval maar één publieke mededeling is, vonden de kabelmaatschappijen dat er ook maar één keer betaald moest worden (door de omroepen). De auteurs, artiesten en producenten daarentegen meenden dat de kabelmaatschappijen ook in geval van directe injectie moesten betalen, omdat ze tenslotte inkomsten halen uit de verspreiding van hun werk. Met als gevolg verschillende rechtszaken, die al jaren aanslepen.

De nieuwe wet, die het gevolg is van lobbywerk door vennootschappen die de rechten beheren van auteurs, artiesten en producenten, en hun belangenorganisaties (deAuteurs, PlayRight, Sabam, Sofam, Simim, Acteursgilde, Scenaristengilde, Galm, Unie van regisseurs enz.), maakt een einde aan de discussie. Ze bepaalt dat er in geval van directe injectie weliswaar sprake is van een enkele publieke mededeling, maar dat zowel de omroep als de kabelmaatschappij daar verantwoordelijk voor zijn. Bijgevolg moeten ze allebei rechten betalen.

Om deze rechten te innen, moet je gaan aankloppen bij een beheersvennootschap (deAuteurs, PlayRight, Sabam, Sofam, ...).

Belangrijk is dat je je recht op vergoeding voor de directe injectie, net als je kabelrechten, niet kunt overdragen.  Als je een contract zou tekenen waarin staat dat je deze rechten overdraagt aan een producent of een uitgever, dan behoud je niettemin je recht op vergoeding.

De wet gaat in op 1 juli 2019.

Heb je nood aan advies? Over deze nieuwe wet of over auteursrechten of naburige rechten tout court? Maak een afspraak
x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord