Nieuw rekeningnummer voorafbetalingen

Opgepast: het rekeningnummer voor de voorafbetalingen van je belastingen is gewijzigd sinds 1 januari 2019!

Zelfstandigen en vennootschappen moeten hun belastingen vooruit betalen. Indien zij dit niet doen (of te weinig voorafbetalen), krijgen zij hiervoor een belastingvermeerdering.

De voorafbetalingen moeten 4 keer per jaar gebeuren:

·       Voor het eerste kwartaal: ten laatste op 10 april 2019

·       Voor het tweede kwartaal: ten laatste op 10 juli 2019

·       Voor het derde kwartaal: ten laatste op 10 oktober 2019

·       Voor het vierde kwartaal: ten laatste op 20 december 2019

De eerstvolgende voorafbetaling van je belastingen moet dus worden gestort voor 10 april 2019 op het nieuwe rekeningnummer BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum - Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert II laan 33, bus 42, 1030 Schaarbeek.

Daarnaast verandert voor zelfstandigen en natuurlijke personen de gestructureerde mededeling waarmee de voorafbetaling wordt gedaan. Waar je als zelfstandige vroeger je nationaal nummer moest gebruiken, zal je vanaf nu gebruik moeten maken van de gestructureerde mededeling die je kan terugvinden op de betaaluitnodiging die je ontvangt van de Dienst Voorafbetalingen. Vennootschappen gebruiken nog steeds hun ondernemingsnummer.

De mededeling van de wijziging door de FOD Financiën kan je hier terugvinden.

Zelfstandigen en kleine vennootschappen zijn vrijgesteld van de belastingvermeerdering bij laattijdige of onvoldoende voorafbetalingen in hun eerste 3 boekjaren. Zelfstandigen die dit in deze periode wel doen, krijgen hiervoor een bonificatie (belastingvermindering). Voor natuurlijke personen die hun belastingen vooruit betalen geldt deze bonificatie eveneens onbeperkt in de tijd.

Een vennootschap is klein indien zij op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan éénvan de volgende drempelwaarden overschrijdt: 50 personeelsleden (het gemiddelde van het aantal tewerkgestelde werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten dat in de DIMONA-databank is geregistreerd), jaaromzet excl. btw van €9.000.000 of een balanstotaal van €4.500.000.

Nood aan een persoonlijk advies? Neem contact met ons op. 

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord