KVR - Veelgestelde Vragen

 

De kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR)...
...roept nog steeds veel vragen op. Dat blijkt uit onze consultaties, infosessies en gesprekken met kunstenaars.

Kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR): dat is een all-in kostenvergoeding die je niet kunt combineren met een andere kostenvergoeding (zoals afgelegde kilometers):

 • maximaal 128, 93 euro (126,71 euro: 2018) per dag per opdrachtgever;
 • niet meer dan 7 dagen na elkaar bij dezelfde opdrachtgever;
 • niet meer dan 30 dagen per jaar;
 • maximaal 2.578,51 euro (2.534,11 euro: 2018) per jaar.

Om van deze regeling gebruik te kunnen maken, dien je te beschikken over een kunstenaarskaart. Deze kunstenaarskaart dient te worden aangevraagd bij de Commissie Kunstenaars en wordt door het secretariaat van de Commissie gelijktijdig met een positieve beslissing van de Commissie Kunstenaars afgeleverd (MB van 23 oktober 2015).
De Commissie Kunstenaars zal tevens een overzicht van prestaties afleveren, dat per kalenderjaar wordt bijgehouden.

Hoe moet ik deze kunstenaarskaart aanvragen?
Je vraagt deze kunstenaarskaart aan bij de Commissie Kunstenaars via dit aanvraagformulier.
Dit doe je per mail of per post, en je maakt vermelding van je identiteitsgegevens en beschrijft je artistieke activiteit in detail.
Het aanvraagformulier stuur je naar:

Commissie Kunstenaars
FOD SOCIALE ZEKERHEID
Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 bus 115
1000 Brussel

E-mail: kunstenaars@minsoc.fed.be

Tel (NL): 02 507 87 22 en 02 528 63 50
Tel (FR): 02 528 61 34 en 02 528 60 41

De ervaring leert ons dat er redelijk wat tijd kan verstrijken tussen het moment van aanvraag en de moment waarop je de kunstenaarskaart in je brievenbus mag verwachten. Heb je hier vragen over, contacteer dan gerust het secretariaat van de Commissie Kunstenaars op telefoonnummer 02 507 87 22In de tussentijd zal het voor jou en je opdrachtgever wel belangrijk zijn dat je een bewijs hebt van de aanvraag!
Het kan dus opportuun zijn je aanvraag per aangetekend schrijven of e-mail te doen. Zo kan je in afwachting van je kunstenaarskaart verder werken zoals voorheen en gebruik maken van de verklaring op eer.  Deze wordt net zoals in het verleden in tweevoud opgesteld: eén voor de opdrachtgever en één voor de opdrachtnemer/kunstenaar. Beiden wordt aangeraden deze bij te houden. Voor de boekhoudkundige verwerking ervan: raadpleeg onze 
veelgestelde vragen KVR

Wat moet ik met deze kaart doen?
De kunstenaarskaart en het overzicht van prestaties wordt door de kunstenaar op zijn werkplaats ter beschikking gehouden van de inspectiediensten.
De kunstenaar vult op dit overzicht in:

 • de aard van de prestatie
 • de datum van de prestatie
 • de duur van de prestatie bij eenzelfde opdrachtgever
 • het bedrag dat ontvangen werd als vergoeding
 • de naam van de opdrachtgever of diens KBO-nummer
 • de handtekening van de opdrachtgever
   

We maakten een update van vaak terugkerende vragen over voorwaarden, documenten, belastingen, studenten, buitenland, enz... Uiteraard mét antwoorden gebundeld in DIT DOCUMENT:
Kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR) - Veelgestelde vragen

 

Lees ook meer op deze pagina.

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord