Kengetallen personenbelasting

Cijfers, cijfers, cijfers: een greep uit de geactualiseerde bedragen in de personenbelasting

Eind juni is het weer tijd voor een jaarlijks wederkerend fenomeen. Neen, we hebben het niet over midzomernacht of het reikhalzend uitkijken naar Rock Werchter. Wel over de aangifte in de personenbelasting. Je weet wel, dat tijdstip waarop je terug moet gaan grasduinen in je administratie van 2017 om alle ontvangen fiches, loonbrieven, facturen of anderen.

Al jaar en dag staat Kunstenloket je bij met brochures over de aangifte, en consultatiedagen waarbij onze fiscaal consulent je helpt bij het invullen en verzamelen van het papierwerk. Ook dit jaar is dat niet anders, dus stay tuned!

Maar ook de voor de inkomsten die je in 2018 zal behalen of betalen kan het voor kunstenaars, creatieven en opdrachtgevers al interessant zijn om op de hoogte te zijn van de correcte fiscale kengetallen. Onlangs werden de geactualiseerde en geïndexeerde bedragen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. We zetten hieronder enkelen voor jou op een rijtje en brengen andere aspecten opnieuw onder de aandacht.

Forfaitaire kostenaftrek als werknemer of zelfstandige

Je hoort vaak zeggen dat enkel zelfstandigen hun werkelijke kosten in mindering kunnen brengen van hun inkomsten. Dit klopt niet. Waarom hoor je dit dan zo vaak? Als je als werknemer werkt, voorziet en betaalt in principe je werkgever de materialen die je nodig hebt om te werken (bv. een werkruimte, een computer, een telefoon, een internetaansluiting, …) of betaalt hij de kosten die je maakt voor je werk (bv. verplaatsingen, parkeerkosten, …) terug. In deze gevallen heeft de werknemer dus geen of nauwelijks werkelijke beroepskosten. Deze werknemers hebben er geen baat bij om hun werkelijke beroepskosten te gaan aantonen en in mindering te brengen van hun inkomsten. Zij kiezen voor de forfaitaire kostenaftrek.

Kunstenaars – ook al werken ze als werknemer – hebben evenwel vaak wel een aanzienlijk bedrag beroepskosten (bv. als een muzikant werkt via SBK’s, wordt de aankoop van zijn instrument niet betaald door het SBK, maar door de kunstenaar zelf). Het is dan ook belangrijk om weten dat werknemers ook hun werkelijke kosten kunnen aftrekken, net zoals zelfstandigen dit kunnen doen. Je kan dus kiezen tussen twee mogelijkheden om je kosten in mindering te brengen:

  • ofwel opteer je voor de aftrek van de forfaitaire kosten
  • ofwel opteer je voor de aftrek van je werkelijke kosten

Hierna volgen de maxima en inkomstenschijven wat de forfaitaire kostenaftrek betreft:

  • Voor werknemers

Als je geen kosten invult, zal de fiscus automatisch forfaitaire kosten in aftrek nemen. Voor inkomstenjaar 2018 bedraagt de forfaitaire kostenaftrek maximaal: 4.720 euro. Dit en het percentage (30%) verbonden aan het bruto-belastbaar beroepsinkomen zijn pas definitief na definitieve goedkeuring van de “Wet op de economische relance en de sociale cohesie”

  • Voor zelfstandigen die baten behalen (niet voor winsten)

De forfaitaire kostenaftrek voor zelfstandigen die baten behalen, bedraagt voor inkomstenjaar 2017

Inkomsten

Forfaitair kostenpercentage

Van 0,01 tot 6.000

28,7 %

Van 6.000 tot 11.910

10,0 %

Van 11.910 tot 19.830

5,0 %

Van 19.830 tot 67.863,34

3,0 %

Boven 67.863,34

/

Een zelfstandige die inkomsten uit baten behaalt kan maximaal een forfaitaire kostenaftrek van 4.150 euro toepassen


Inkomsten uit de cessie en/of concessie van auteurs- en naburige rechten

Ben je fotograaf, auteur, beeldhouwer of schilder? Dan beschik je als scheppend kunstenaar over de auteursrechten op de werken die je creëert. Dat is ook het geval voor uitvoerende kunstenaars zoals muzikanten of acteurs, maar dan gaat het om naburige rechten. Om tegemoet te komen aan de schommelende inkomsten van auteursrechthebbende en de vruchten van deze creatieve investering over de jaren te ‘spreiden’ werd een specifiek regime met betrekking tot de inkomsten uit deze overdracht of licentie in het leven geroepen.

Je inkomsten uit auteurs- en naburige rechten zijn, voor inkomstenjaar, tot 59.970 euro belastbaar als roerend inkomen. Op die inkomsten betaal je slechts 15% belastingen, na aftrek van kosten

Ontdek meer informatie over de belastingen op auteurs- en naburige rechten.
 

Kostenvergoedingen

Op forfaitaire kostenvergoedingen, zoals de vrijwilligersvergoeding en de KVR, betaal je in principe geen sociale zekerheidsbijdragen. Maar deze bedragen zijn ook vrijgesteld van belastingen, althans toch als de maxima en voorwaarden gerespecteerd worden.

Voor inkomstenjaar 2017 gelden volgende maximumbedragen:

  • Vrijwilligersvergoeding: dagbedrag = 34,03 EUR; jaarbedrag = 1.361,23 EUR;
  • Kleine Vergoedingsregeling (KVR): dagbedrag = 126,71 EUR; jaarbedrag = 2.534,11 EUR.

We maakten een update van vaak terugkerende vragen over voorwaarden, documenten, belastingen, studenten, buitenland, enz... Uiteraard mét antwoorden gebundeld in Kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR) - Veelgestelde vragen.
 

Prijzen en subsidies

Als je een prijs of een subsidie ontvangt, moet je op die prijs of subsidie niet altijd belastingen betalen. Belangrijk is of het gaat om een vrijgestelde prijs of subsidie, een gedeeltelijke vrijgestelde prijs of subsidie of een volledig belastbare prijs of subsidie. Bij een volledig of gedeeltelijk vrijgestelde prijs of subsidie betaal je ook geen sociale bijdragen.

Staat de instelling die je de prijs of subsidie toekent niet op de lijst van erkende instellingen? Dan geldt er een gedeeltelijke vrijstelling als het gaat om een instelling met openbare macht of een openbare instelling zonder winstoogmerk én als de instelling geen tegenprestatie vraagt. De vrijstelling bedraagt 4.000 euro voor inkomstenjaar 2018 (3.910 euro voor inkomstenjaar 2017).

Meer informatie over het belastingregime van prijzen en subsidies vind je hier.

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord