Jaarlijkse verplichtingen vzw

De volgende verplichtingen zijn enkele jaarlijks terugkerende handelingen in verband met het beheer en bestuur van een vzw. De oplijsting houdt geen rekening met wijzigingen in statuten, leden en andere fiscale verplichtingen zoals de aangifte roerende voorheffing, het opmaken van fiscale fiches en zo verder. Heb je ook daar vragen over? Contacteer ons gerust. 

Jaarlijkse algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering moet gehouden worden ten laatste zes maanden na het afsluiten van het boekjaar. Eindigt je boekjaar op 31/12, dan moet je algemene vergadering bij mekaar komen voor 30/06. De uitnodigingen (met de agenda) worden door de Raad van Bestuur acht dagen op voorhand verstuurd.

Op deze jaarlijkse algemene vergadering worden minstens twee agendapunten behandeld: het goedgekeuren van de jaarrekening van het vorige boekjaar en de goedkeuring van de begroting van het lopende boekjaar. Meer details hier.

Neerleggen jaarrekening

Kleine vzw’s leggen die goedgekeurde jaarrekening zo snel mogelijk neer op de griffie van de rechtbank van koophandel. Grote vzw’s leggen de jaarrekening binnen de 30 dagen na goedkeuring neer bij de Nationale Bank van België. Meer details hier.

Patrimoniumtaks

De patrimoniumtaks is een compensatiebelasting voor successierechten die niet kunnen worden geheven bij rechtspersonen. Het geheel van bezittingen vormt hierbij in principe de belastbare basis, zowel roerende als onroerende goederen. Uitgesloten van die belastbare basis zijn wel "de liquiditeiten en het bedrijfskapitaal bestemd om gedurende het jaar verbruikt te worden voor de activiteit van de vereniging of stichting". Het tarief bedraagt 0,17% op het aangegeven bedrag.

De aangifte moet ieder jaar uiterlijk op 31 maart zijn ingediend op het registratiekantoor dat bevoegd is voor het ambtsgebied waar de maatschappelijke zetel van de vzw gevestigd is.

In de loop van de maand februari ontvangt je vzw een brief met invulstrook van het registratiekantoor. Is het vermogen kleiner dan 25.000 euro zal je vzw niets betalen. Heb je geen brief ontvangen, dan richt je best zelf een schrijven aan de administratie. Meer details hier.

Rechtspersonenbelasting

Vzw’s zijn verplicht hun aangifte in de rechtspersonenbelasting elektronisch in te dienen. Dit gebeurt via biztax.be. De uiterste wettelijke datum van indiening is de laatste dag van de maand na die van de statutaire algemene vergadering, zonder méér dan zes maanden vanaf het afsluiten van het boekjaar te vallen.

Met een uiterste wettelijke datum van indiening vallend in de periode tot en met 27 september 2018 beschikken de vennootschappen en rechtspersonen dit jaar automatisch over een bijkomende periode tot en met 27 september 2018 voor het indienen van de aangifte. Wanneer de uiterste datum van indiening op 31 december 2018 valt, wordt automatisch een bijkomende periode tot en met 15 januari 2019 toegestaan.

Meer details vind je hier, voor meer vragen kan je ons contacteren

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord