Fundraising via Facebook

Fundraising via Facebook

Heel wat cultuurorganisaties zijn op zoek naar aanvullende financiering. Je inkomsten diversifiëren zorgt voor een gezond en evenwichtig verdienmodel. Een manier om dit te doen is een werking opzetten rond giften. En daarvoor biedt Facebook je een tool: facebook fundraising.

Het gaat over de geldinzamelactie die je waarschijnlijk al bent tegengekomen toen het je verjaardag was en Facebook je voorstelde om geld in te zamelen voor één of andere instelling. Weet dat jij ook kan genieten van deze fundraising!

In dit artikel overlopen we samen met jou de stappen overlopen om gebruik te maken van de fundraising tool van Facebook.

 

Hoe pak je dit concreet aan?

Surf naar www.facebook.com/fundraisers. Kies daar de optie “fundraiser voor een ‘non-profit’ organisatie of een ‘liefdadigheidsinstelling’

 

Als non-profit organisatie

Facebook zal je je een aantal vragen stellen en documenten opvragen. Wij overlopen hieronder de stappen en documenten die je nodig hebt om verder te kunnen.

Voordat je aan de stappen begint moet je organisatie een verificatieproces doorlopen. Hiervoor geef je het telefoonnummer van je organisatie op en ontvang je binnen een aantal minuten een code die je moet indienen.

 

Welke documenten en gegevens moet jouw organisatie aan Facebook overmaken?

  1. een PDF-kopie van een bankafschrift van de afgelopen drie maanden (je moet dit uploaden als onderdeel van de aanmelding). Als je een afschrift indient dat ouder is dan drie maanden, zal de goedkeuring van je aanmelding vertraging oplopen;
  2. de naam en geboortedatum van de CEO of directeur van je organisatie;
  3. je statuten en ondernemingsnummer.

Bijkomend moet de organisatie haar instellingen wijzigen en een aantal bijkomende servicevoorwaarden aanpassen. Zo verwacht Facebook dat:

  1. de Facebook-paginacategorie ingesteld wordt op ‘non-profit’ en het adres van je organisatie moet vermeld worden in het gedeelte ‘info’ van de Facebook-pagina;
  2. via de account van de paginabeheerder moet de pagina geregistreerd worden voor Facebook-betalingen;
  3. de voorwaarden van Facebook moeten worden geaccepteerd voor zowel de servicevoorwaarden als de voorwaarden voor Bedrijfsmanager.

Tot slot, maar zeker wel het belangrijkste, is dat je een donatieknop toevoegt aan je Facebook-pagina. Dit doe je door naar de pagina van je organisatie te gaan en de knop toe te voegen via ‘bewerken’. De optie ‘doneren’ moet geselecteerd worden en je moet kiezen of je de donatie wilt laten doen via Facebook of via een ‘websitelink’.

Opmerking: je organisatie moet zijn aangemeld bij de dienst Facebook-betalingen om mensen toe te staan rechtstreeks via Facebook aan de organisatie te doneren. Facebook-betalingen is een gereguleerde financiële dienst, die door Facebook wordt aangeboden eenmaal je je registreert voor geldinzamelingen.

 

Kunnen cultuurorganisaties aan fondsenwerving doen via Facebook?

Jazeker, zolang de hierboven vermelde stappen zijn doorlopen.

Op dit moment vaardigt de Belgische federale overheid geen liefdadigheidsattesten uit, waardoor de vraag blijft hoe Facebook zal omgaan met de vraag tot registratie van je organisatie als liefdadigheidsinstelling zonder dit attest.

 

Fiscaal-attest?

Wat kan je ondertussen nog meer doen? Belgische organisaties die door de FOD Financiën zijn erkend en donaties ontvangen, kunnen een fiscaal attest uitschrijven zodra er een storting van minstens €40 is gebeurd.

Met dit fiscaal attest zal de gever een belastingvermindering van 45% van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag ontvangen

Dit recht komt tot stand zodra de gift voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • de gift moet minstens €40 bedragen, per kalenderjaar en per vereniging (deze kan samengesteld zijn uit verschillende stortingen van dezelfde schenker);
  • de gift moet gedaan zijn aan een erkende instelling rechtstreeks van je rekening op de rekening van de begunstigde. Een overzicht van deze instellingen vind je hier;
  • de instelling moet een kwijtschrift uitreiken voor de giften die ze ontvangt;
  • de gift moet in geld gedaan zijn, en van jou alleen komen (dus niet de opbrengst van een collectieve geldinzameling of actie).

Dus blijf niet bij de pakken neerzitten en laat je erkennen bij de FOD Financiën en registreer je bij Facebook als non-profit! Zodra we nieuws hebben over de stand van zaken van de registratie van Cultuurloket, laten we het je weten.

Mocht je nog juridische, zakelijke of fiscale vragen hebben met betrekking tot fundraising, vraag een gesprek aan met een van onze consulenten.

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord