ELS DECALUWE: Welkom in de netwerkjungle

Els Decaluwe is een Leuvense animator-illustrator met een voorliefde voor kinderboeken en -films. Ze animeerde onder andere voor Canvasdocumentaires en concentreert zich nu op opdrachtwerk én haar persoonlijke projecten. Voor Kunstenloket blogt ze hier over hoe zij met vallen en opstaan netwerkt in haar verschillende leefwerelden. Na Charlotte Dewulf is ze de tweede ondernemende kunstenaar die onze digitale omgeving op Medium aangrijpt om ter inspiratie van al wie het kan gebruiken haar waardevolle ervaringen te delen. 

Wil jij ook je worstelingen, successen, lief en leed delen via onze blog? Mail Kunstenloket!

Kunstenloket wordt
Cultuurloket
Zakelijke inspiratie voor alles en iedereen in de cultuursector
Kon je eerder bij ons terecht, dan kan je dat nog steeds. Onze expertise en bereik worden wel breder dan ooit.
Naast de vertrouwde dienstverlening zullen we nog meer aandacht geven aan ondernemerschap en aanvullende financiering.
OK