Een visum aanvragen, niet zo evident

Je organisatie nodigt een buitenlandse kunstenaar uit. Daar komt heel wat administratie bij kijken. Soms verloopt dat vlot, soms iets minder.

In het algemeen moet je rekening houden met vier aspecten: 1) verblijfsvergunningen of visa, 2) belastingen, 3) sociale zekerheid en 4) btw.

In onze kennisbank vind je informatie over al deze thema’s. In de Ultimate Cookbooks van Pearle vind je ook een overzichtelijke leidraad. Maar hier gaan we even dieper in op een van de vaak voorkomende problemen bij een visumaanvraag.  

Verblijfsvergunningen/visa voor kunstenaars buiten de Schengenzone

Voor wie?

Een band, individuele kunstenaar of organisatie van buiten de Schengenzone zal vaak een visum voor kort verblijf (visum C) aanvragen. Zo kan men 90 dagen in een periode van 180 dagen in de Schengenzone verblijven. Aan de hand van het soort aangevraagd visum mag de artiest tijdens deze periode één, twee of meerdere keren de Schengenzone in- en uitreizen.

Je hebt voor een kort verblijf in België geen visum nodig als je een geldige verblijfsvergunning in een ander Schengenland hebt of als je uit een van de landen komt die opgenomen zijn in bijlage II bij de  verordening EG nr. 539/2001.

Waar en hoe?

Een visum kort verblijf wordt aangevraagd bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post:  het land dat de enige of hoofdbestemming van de reis is.

Je kan ten vroegste 3 maanden voor de voorziene vertrekdatum een visum kort verblijf aanvragen en ten laatste 15 dagen voor je vertrek.

De meeste voorwaarden, zoals het bewijzen van het reisdoel (meestal culturele manifestatie aan de hand van een uitnodigingsbrief), logies of de afwezigheid van gevaar voor de openbare orde, zijn eerder rechttoe rechtaan.

Belangrijk: terugkeergarantie!

De autoriteiten controleren daarnaast ook het voornemen om het Schengengebied terug te verlaten. Een retourticket an sich volstaat daarvoor niet altijd. Men onderzoekt ook het profiel (gezinssituatie, beroepssituatie, socio-economische situatie, overzicht van de visumaanvragen en van de periodes van verblijf in het Schengengebied, …) en de algemene toestand in het woonland (politiek onstabiele regio’s, hoge werkloosheid, wijdverbreide armoede, …).

Je levert een terugkeergarantie door zoveel mogelijk informatie aan te leveren over:

  • de familiebanden of de andere persoonlijke banden die u hebt in het land waar u woont;
  • de familiebanden of de andere persoonlijke banden die u hebt in België of een andere Schengenstaat;
  • uw burgerlijke staat;
  • uw beroepssituatie en/of sociaal statuut;
  • de bron en de regelmatigheid van uw inkomsten en de inkomsten van uw echtgenoot, van uw kinderen of de personen die u ten laste hebt (loondienst, zelfstandige activiteit, pensioen, inkomen uit investeringen, huur, enzovoort) (liefst een overzicht van de regelmatige bankverrichtingen, niet enkel een saldo);
  • uw inkomensniveau;
  • het bezit van een huis of een onroerend goed;
  • ...

Heb je concrete een vraag? Vraag advies aan een consulent van Cultuurloket.

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord