CESSIE vs CONCESSIE: ken het verschil

Afstand (cessie)/verkoop van rechten vs. licentieoverdracht (concessie): ken het verschil.

In de praktijk is het onderscheid niet altijd even duidelijk. In de meeste gevallen spreekt men namelijk van een ‘overdracht van rechten’, wat een algemene term is, waaronder zowel de licentie als de afstand van auteursrechten kan worden onder verstaan.

De vermogensrechten van de auteur kunnen het onderwerp uitmaken van een afstand/verkoop van rechten, of een licentie.

Een licentie is een overeenkomst waarbij het gebruik van rechten aan een bepaald persoon wordt toevertrouwd. De verkrijger van de licentie (licentienemer) mag het werk waarop de licentie betrekking heeft exploiteren op de wijze die hem wordt toevertrouwd. Diegene die de licentie verleent (licentiegever) blijft eigenaar van de rechten: hij verleent de licentienemer enkel het recht om bepaalde rechten te gebruiken. Een overeenkomst hieromtrent moet beperkend worden geïnterpreteerd en bevat bij voorkeur, naast het recht in kwestie, deels bij wet voorgeschreven:

 • De periode/duur (bepaald of onbepaald)
   
 • De territorialiteit (de landen of bvb wereldwijd)
   
 • De creatie(s) waarop het slaat (dat kunnen ook toekomstige werken zijn – dan wel beperkt in tijd)
   
 • De vergoeding of afstand van vergoeding.
   
 • De context waarbinnen het recht verleend wordt.
   
 • De (on)overdraagbaarheid van de licentie.
   
 • Eventuele exclusiviteit (beperkt tot één verkrijger of mogelijkheid tot meerdere verkrijgers binnen dezelfde contekst).

Bij een afstand en verkoop van rechten is er sprake van vervreemding van de rechten. De eigendom van het geheel of een deel van de rechten gaat over op de verkrijger van de rechten, die dus eigenaar wordt van het recht. De kunstenaar kan dat vermogensrecht dus niet meer uitoefenen. Deze afstand kan een onderdeel zijn van een creatieopdracht of een arbeidsovereenkomst. Ook kunnen rechten verkocht worden.

Maximaal kunnen dus alle vermogensrechten tegelijk worden afgestaan, onbeperkt en volledig. Maar men kan zich ook beperken tot de afstand van één vermogensrecht, terwijl men alle andere rechten niet afstaat.

Zelfs indien de auteur al zijn vermogensrechten afstaat/verkoopt, dan nog blijft hij eigenaar van zijn morele rechten.
 

Bronnen: “de auteurs” – “auteurswetgeving”

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord