Akkoord over nieuw auteursrecht

Het Europees parlement, de Commissie en de Raad hebben op 13 februari een akkoord bereikt over een nieuwe richtlijn. Die moet het auteursrecht aanpassen aan het digitale tijdperk. Ze moet zorgen voor een betere verdeling van de opbrengsten van het gebruik van beschermde werken. Maar ook het gemakkelijker maken voor onderzoekers, onderwijsinstellingen, bibliotheken enz. om werken te kopiëren en te verspreiden.

Redelijke vergoeding

Vooral de voorgestelde maatregelen om een einde te maken aan de “value gap” zijn controversieel. Facebook, Google & co halen dankzij de muziek, foto’s, films, teksten enz. die ze verspreiden, het gros van de advertentie-inkomsten binnen. In de toekomst zullen ze daarvoor de toelating nodig hebben van de auteurs en andere rechthebbenden.

Europa hoopt dat die daardoor in de toekomst een redelijke vergoeding zullen krijgen voor de verspreiding van hun werk. Het is afwachten of dat zal lukken. Het resultaat zou ook kunnen zijn dat het internet gefilterd zal worden en dat het aanbod aan muziek, foto’s, films en teksten flink zal dalen. Cultuurloket volgt het debat op de voet en houd je op de hoogte.

Vereenvoudigen

Daarnaast wil Europa nieuwe uitzonderingen invoeren, die het mogelijk moeten maken voor onderzoekers om gebruik te maken van tekst- en datamining, voor leerkrachten om beschermde teksten, muziek en beelden te gebruiken in online lessen, en voor instellingen voor cultureel erfgoed (bibliotheken, musea, archieven, …) om online toegang te geven tot werken in hun catalogi die niet meer in de handel zijn.

Europa wil ook de regeling van de rechten voor video-on-demand vereenvoudigen. Minder dan de helft van de films uitgebracht tussen 2005 en 2014 zijn op die platforms beschikbaar, onder meer omdat de regeling van de rechten momenteel te complex is. 

Ten slotte wil Europa de positie van auteurs en uitvoerende kunstenaars tegenover uitgevers en producenten versterken. Ze krijgen onder meer recht op een redelijke vergoeding en op meer informatie over de exploitatie van hun werk en de inkomsten die daaruit voortvloeien.

En nu? 

De tekst moet nog formeel goedgekeurd worden door het Parlement en de Raad. Vervolgens hebben de lidstaten twee jaar de tijd om de richtlijn om te zetten in hun nationale wetgeving. Op een directe impact op je dagelijks leven is het dus nog even wachten. Uiteraard zal Cultuurloket je tijdig informeren.  

Hier vind je een persmededeling van het Europees parlement over het akkoord.

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord