Missie

Missie

Ondernemerschap en professionalisering in de Vlaamse cultuursector bevorderen en toeleiding naar aanvullende financiering faciliteren teneinde duurzaam ondernemerschap in de Vlaamse cultuursector te stimuleren en te ondersteunen.

Visie

De samenleving wordt steeds meer complex, digitaal, multicultureel en (internationaal) genetwerkt. Deze wijzigende context geldt ook voor de cultuursector. Ondernemen en werken in en financieren van de cultuursector worden complexer.

Cultuurloket wil in deze veranderende context een kompas en partner zijn voor de Vlaamse cultuursector. Het wil een trefplaats zijn, fysiek en digitaal, voor uitwisseling, leren en inspireren. Door zijn dienstverlening naar die plaatsen te brengen waar de culturele dynamiek plaatsvindt houdt Cultuurloket de vinger aan de pols van wat er leeft in de sector. De dienstverlening is eerstelijns. De kennis wordt continu ontwikkeld op basis van praktijk en theorie (onderzoek, informatie en documentatie).

Voor afstemming en uitwisseling van informatie engageert Cultuurloket zich in professionele netwerken op lokaal, Vlaams en internationaal niveau. Cultuurloket neemt een neutrale positie in in zijn relatie met andere organisaties, culturele actoren en overheden.

Door zijn missie te realiseren wil Cultuurloket:

  • De zelfredzaamheid van culturele actoren stimuleren. D.w.z. organisaties en individuen zo goed mogelijk helpen maar ook inzetten op vernieuwing die ertoe leidt dat er zo weinig mogelijk moet worden geholpen. M.a.w. focussen op duurzaam ondernemerschap zowel in culturele als in economische zin.
  • Meewerken aan de duurzaamheid van cultuur in Vlaanderen. Duurzaam betekent dat actoren in de Vlaamse cultuursector ook in de toekomst hun culturele activiteiten kunnen ontwikkelen.

Doelgroep

Cultuurloket richt zich tot alle culturele actoren – individuen en organisaties, profit en non-profit, al dan niet gesubsidieerd – actief binnen de Vlaamse Gemeenschap. De culturele actoren zijn actief binnen de kunsten (met inbegrip van de toegepaste kunsten), cultureel erfgoed, circuskunsten en sociaal-cultureel volwassenenwerk en organisaties van de amateurkunsten.

Kerntaken

  1. Kennis bundelen en visie vormen over zakelijk-juridische aangelegenheden en aanvullende financiering voor de Vlaamse cultuursector.
  2. Kennis ontsluiten en advies verlenen aan professionele actoren – zowel individuen als organisaties – in de Vlaamse cultuursector.
  3. Vormings- en opleidingsprojecten organiseren en matchings-trajecten opzetten om de cultuursector op zakelijk vlak te professionaliseren en duurzaam ondernemen te bevorderen.
  4. Netwerken met ondersteunende organisaties uit de cultuursector (lokaal, Vlaams en internationaal).

 

Download hier de Beheersovereenkomst 2018-2022.

Download hier het Beleidsplan 2018-2022.

Download hier de Statuten van Cultuurloket vzw.

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord