Disclaimer

Over Cultuurloket

CULTUURLOKET vzw Aanspreekpunt voor zakelijk advies Cultuurloket werd in 2004 opgericht op initiatief van de sociale partners en de steunpunten actief in de artistieke sector. De Vlaamse Gemeenschap subsidieerde van meet af aan de v.z.w. Cultuurloket is gevestigd op de Saincetelettesquare 19, 1000 Brussel.

Over deze website

Verantwoordelijk voor de inhoud van deze website is Cultuurloket vzw. U kunt ons bereiken via mail of via telefoon op 02 204 08 00. De webmaster kunt u bereiken via mail. Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Cultuurloket kan echter niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Cultuurloket kan geen 100% garantie bieden betreffende de accuraatheid, actualiteit, correctheid en volledigheid van de informatie. Het Kunstenloket kan de inhoud op elk moment aanpassen zonder voorafgaande mededeling aan de bezoeker of gebruiker. Cultuurloket verwijst naar een aantal andere websites via links. Cultuurloket is niet verantwoordelijk voor het functioneren, het gebruik of de inhoud van deze websites. De informatie, publicaties en andere gegevens op de website worden als algemene dienst ter beschikking gesteld en vrijgegeven in goed vertrouwen. Alle mogelijke geschillen en vorderingen vallen onder toepassing van het Belgisch recht.

Copyright en intellectuele eigendomsrechten

Alle afbeeldingen, foto's en teksten op de website zijn eigendom van Cultuurloket. Alle afbeeldingen en foto's op de website van Cultuurloket zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door anderen. Mocht er een afbeelding op de website staan waarvan verkeerde copyrights worden gebruikt, meldt u dit dan a.u.b. via mail. Teksten zijn geschreven door of in opdracht van Cultuurloket en zijn eveneens auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van teksten is toegestaan zonder voorafgaande toestemming, mits het de naam van Cultuurloket niet op de een of andere manier kan schaden en mits het doel van dit gebruik niet tegengesteld is aan de doelstellingen van Cultuurloket. In alle gevallen is een duidelijke bronvermelding verplicht. In elk geconstateerd geval van misbruik zal een gerechterlijke procedure worden begonnen volgens de Belgische wetgeving op bescherming van intellectueel eigendom.

Privacy

Uw e-mailadres wordt niet doorgegeven of doorverkocht aan derden. We gebruiken het enkel in het kader van de acties waarvoor u het aan ons doorgaf of voor andere informatie rond Cultuurloket. U kan ons op elk moment contacteren om uw e-mailadres te laten verwijderen of om aan te geven dat u geen e-mails meer wil ontvangen. In het geval dat we uw gegevens zouden gebruiken voor andere doeleinden die op dit moment niet voorzien zijn, zullen we u hiervoor eerst contacteren en uw toestemming vragen. Als u onze site bezoekt, wordt uw (tijdelijk) IP-adres herkend. We gebruiken dit niet als individueel gegeven, maar enkel om de werking van onze site te anlyseren en te optimaliseren. Om de werking van de site te optimaliseren en het gebruik ervan voor u zo makkelijk mogelijk te maken, kunnen we "cookies" op uw computer plaatsen. Deze cookies worden voor niets anders gebruikt dan voor het vergemakkelijken van uw site-bezoek. Als u opmerkingen of vragen over ons privacybeleid hebt, vragen wij u ons te contacteren. Als u uw gegevens wil inzien of wijzigen, kan u ons ook contacteren.