Je werkt in België als zelfstandige en gaat werken in een niet EU-land

Woon je als kunstenaar in België en ga je in een land buiten de EU werken? Werk je bijvoorbeeld als zelfstandige acteur 2 maanden in de VS? Of ga je als zelfstandige technicus die in België woont in Rusland een opdracht uitvoeren? Dan moet je nagaan of je een beroepskaart of visum nodig hebt om in het buitenland te werken. Waar je sociale bijdragen en belastingen betaalt, hangt af van je situatie. Je bent ook btw-plichtig.

Beroepskaart

Ga je werken in Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland?

 • En heb je de Belgische nationaliteit, van een ander EU-land of van Ijsland, Liechenstein, Noorwegen of Zwitserland?
  Dan heb je geen beroepskaart nodig.
 • Heb je niet één van bovenstaande nationaliteiten?
  Dan moet je een beroepskaart aanvragen. Contacteer de ambassade of het consulaat van het land waarnaar je reist voor meer informatie. Je vindt de adressen van de buitenlandse ambassades of consulaten op de website van Buitenlandse Zaken.

Ga je werken in een ander niet EU-land?

Dan moet je een beroepskaart aanvragen, als dit bestaat in dat land. Contacteer de ambassade of het consulaat van het land waarnaar je reist voor meer informatie. Je vindt de adressen van de buitenlandse ambassades of consulaten op de website van Buitenlandse Zaken.

Visum

Ga je werken in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland?

Dan heb je geen visum nodig. Deze landen behoren immers tot de Schengenzone. Er bestaat soms wel een registratieverplichting. Als je in België woont, maar niet de nationaliteit hebt van een EU-land of van IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland kan je reizen naar deze landen voor een periode van maximum 3 maanden per semester. Contacteer de ambassade of het consulaat van het land waarnaar je reist voor meer informatie. Je vindt de adressen van de buitenlandse ambassades of consulaten op de website van Buitenlandse Zaken.

Ga je werken in een ander niet EU-land?

 • Dan heb je meestal wel een visum nodig om naar het buitenland te reizen. Op de website van Buitenlandse Zaken kun je uitzoeken of je al dan niet een visum nodig hebt. Contacteer bij twijfel de ambassade of het consulaat van het land waarnaar je reist om na te gaan of je een visum nodig hebt om er naartoe te gaan. Je vindt de adressen van de buitenlandse ambassades of consulaten op de website van Buitenlandse Zaken.
 • Je moet je soms ook registreren in het buitenland.

Sociale bijdragen

We gaan ervan uit dat je in België woont en werkt als zelfstandige. Als je gaat werken buiten de EU, is je nationaliteit soms ook belangrijk. Dat hangt van de toepasselijke wetgeving af.

Als je in verschillende landen werkt, moet je weten waar je sociale bijdragen moet betalen. Welk land is bevoegd? Ben je die bijdragen in België verschuldigd of in het buitenland?

Ga je werken in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland en heb je de Belgische nationaliteit, van een ander EU-land of respectievelijk van IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland?

Hoewel die landen (de zgn. EVA-landen) niet tot de EU behoren, is daarop toch de verordening 883/2004 van toepassing. Daardoor gelden voor die landen dezelfde sociale zekerheidsregels als bij werken in EU-landen voor inwoners van België die de Belgische nationaliteit of van een ander EU-land hebben.

Ga je werken in een land waarmee België een bilateraal verdag heeft gesloten?

België heeft bilaterale verdragen met Australië, Canada, Chili, Japan, Kroatië, Macedonië, Turkije, Quebec, de Verenigde Staten en Zuid-Korea: ontdek meer over de sociale zekerheidsregeling vastgelegd in de bilaterale verdragen.

Ga je werken in een land waarmee België geen (bilateraal) verdrag heeft gesloten?

Je betaalt sociale bijdragen in het land waar je gaat werken. Je kunt eventueel deelnemen aan het stelsel van de Overzeese Sociale Zekerheid. Dat is een extralegale ziekte- en/of pensioenverzekering die je afsluit bij de Belgische overheid. Je moet dan elke maand zelf bijdragen betalen.

Je vindt ook meer info over sociale zekerheid in andere landen op de website van Centre des Liaisons Europeennes et Internationales de Sécurite Sociale (Cleiss). Dat is een uniek loket in Frankrijk voor internationale sociale zekerheid in Frankrijk.

Inkomstenbelastingen

We gaan ervan uit dat je in België woont en onderworpen bent aan de Belgische belastingen. Je nationaliteit is niet belangrijk.

Als je ergens anders woont dan waar je inkomsten verwerft, duikt het probleem van de dubbele belastingen op. Zowel België als het land waar je de inkomsten verwerft, willen op die inkomsten belastingen heffen. Om dat tegen te gaan, bestaan er dubbelbelastingverdragen tussen landen. In een dubbelbelastingverdrag leggen 2 landen vast op welke inkomsten zij belasting mogen heffen en op welke niet. Wil je weten of het land waarvan je een vergoeding ontvangt belastingen zal inhouden? Neem dan een kijkje op de website van het Ministerie van Financiën. Als het land er niet bijstaat, bestaat er geen dubbelbelastingverdrag met dat land.

Wat als België een dubbelbelastingverdrag heeft?

 • België heeft een dubbelbelastingverdrag afgesloten met Albanië, Algerije, Argentinië, Armenië, Australië, Azerbeidzjan, Bangladesh, Bosnië-Herzegovina, Brazilië, Canada, China, Ecuador, Egypte, Filipijnen, Gabon, Georgië, Ghana, Hongkong, IJsland, India, Indonesië, Israël, Ivoorkust, Japan, Kazachstan, Kyrgyzstan, Koeweit, Kroatië, Macedonië, Maleisië, Marokko, Mauritius, Mexico, Moldavië, Mongolië, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Nigeria, Noorwegen, Oekraïne, Oezbekistan, Pakistan, Rusland, San Marino, Senegal, Servië, Singapore, Sri Lanka, Tadzjikistan, Taiwan, Thailand, Tunesië, Turkije, Turkmenistan, Venezuela, Verenigde Arabische Emiraten, Verenigde Staten, Vietnam, Wit-Rusland, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Zwitserland.
 • Het algemene principe is dat je belastingen betaalt waar je woont, dus in België, maar er zijn 2 uitzonderingen voor zelfstandigen:
  • Heb je als zelfstandige inkomsten verdiend in het buitenland en heb je er een kantoor, werkplaats, atelier of andere soort vaste ruimte? Dan worden de winsten die je daar als zelfstandige of als onderneming door die vaste ruimte hebt verdiend, belast in dat land (artikel 7 OESO-Modelverdrag).
   • Voorbeelden:
    • Een zelfstandige technicus werkt in de Verenigde Staten zonder een vaste onderneming. Het dubbelbelastingverdrag bepaalt dat België bevoegd is om belastingen te heffen. Als de nationale wetgeving van de VS in strijd is met het dubbelbelastingverdrag en toch een bronheffing inhoudt op die zelfstandige inkomsten, dan moet de technicus een vrijstelling vragen. Hij moet belastingen betalen in België.
    • Een zelfstandige technicus werkt in de VS met een vaste onderneming in België en de VS. Het dubbelbelastingverdrag bepaalt dat België bevoegd is om belastingen te heffen op de Belgische inkomsten en de VS bevoegd is om belastingen te heffen op de Amerikaanse inkomsten. In de VS wordt een bronheffing ingehouden op de Amerikaanse zelfstandige inkomsten. Ditmaal moet de Belgische technicus geen vrijstelling vragen, want de VS is ook bevoegd om belastingen te heffen. België zal geen belastingen mogen heffen op de Amerikaanse inkomsten. België zal wel rekening houden met die inkomsten om het Belgische belastingtarief te bepalen.
     Bekijk de voorbeelden van hoe de belastingen berekend worden als België niet bevoegd is
     .
  • Heb je als podiumkunstenaar inkomsten in het buitenland verdiend? Dan worden die inkomsten in het land van optreden belast. Die regel is in bijna alle dubbelbelastingverdragen opgenomen (artikel 17 OESO-Modelverdrag).
   Bekijk de tabel met het overzicht per land voor podiumkunstenaars
   .

Wat als België geen dubbelbelastingverdrag heeft?

 • Belastingvermindering:
  Omdat het risico op dubbele belasting aanzienlijk is, zal de Belgische fiscus éénzijdig een belastingvermindering van 50 % toestaan, maar het inkomen heeft wel een invloed op het belastingtarief. Die vrijstelling wordt enkel toegepast als het buitenlands inkomen al in de werkstaat onderworpen is aan de normale belasting van die werkstaat.
   
 • Voorbeeld:
  Een ongehuwde kunstenaar verdient in 2009 12.500 euro bruto in België en 4.700 euro in Madagaskar, een land waarmee België geen dubbelbelastingverdrag gesloten heeft. In de aangifte moet in totaal 17.200 euro worden aangegeven. De kunstenaar kiest voor de forfaitaire kostenaftrek van 2.267,58 euro (percentage van het inkomen: 27,2 % op eerste schijf tot 5.190 euro, 10 % op tweede schijf van 5.190 euro tot 10.310 euro, 5 % op derde schijf van 10.310 euro tot 17.170 euro en 3 % van 17.170 euro tot 17.200 euro).
  Het belastbare inkomen is dus 14.932,42 euro (17.200 – 2.267,58):
  • 10.851,47 euro (12.500 – 1.648,53 (d.i. 72,7 % van 2.267,58)) belastbaar tegen het volle tarief;
  • 4.080,96 euro (4.700 – 619,04 (d.i. 27,3 % van 2.267,58)) buitenlands vrijgesteld

De belastingberekening is dan als volgt:

 

Bedrag

Beschrijving

Belastbaar inkomen

14.932,42

17.200 – 2.267,58

Belastingvrije som

6.690

= vastgesteld bedrag

Basisbelasting

4.269,34

 • 25 % op het eerste schijf tot 7.900 euro
 • 30 % op tweede schijf van 7.900 euro tot 11.240 euro
 • 35 % op derde schijf, van 11.240 euro tot 14.932,42 euro

Vermindering belastingvrije som

-1.672,5

25 % van 6.690 euro

Om te slane belasting

2.596,84

17,39 % van 14.932,42 euro

Vermindering buitenlands inkomen

-354,83

50 % van 17,39% van 4.080,96 euro

Verminderde basisbelasting

2.242,01

 

Opnieuw is de gemeentebelasting bijkomend nog te berekenen op het volledige bedrag van de belasting voor vermindering van de belasting op het buitenlands inkomen!

Btw

Je moet eerst weten of het Belgische btw-stelsel van toepassing is. Het hangt dus van de plaats van de dienst of de levering af:

Bij een levering gaat het bijvoorbeeld om het verkopen van schilderijen of cd’s via internet:

Uitvoer is de verzending of het vervoer van goederen vanuit België naar een plaats gelegen buiten het btw-gebied van de Gemeenschap (alle landen van de EU en Monaco) (artikel 39 § 1 WBTW of artikel 146 BTW-Richtlijn). Bij uitvoer buiten de Europese gemeenschap door de leverancier of door een derde handelend voor rekening van de leverancier, is de uitvoer vrijgesteld van btw (artikelen 39 e.v. WBTW).
Voorbeeld: een schilder verkoopt een schilderij aan een Amerikaanse burger of galerij. Het schilderij wordt uitgevoerd door de schilder naar de Verenigde Staten. De verkoop is vrijgesteld van Belgische btw.

Bij een dienst gaat het vaak om muziekoptredens, theatervoorstellingen, overdracht van auteursrechten, schrijven van een artikel, geven van een workshop, restaureren van kunstwerken.

Hier moet je een onderscheid maken:

 • Lever je een dienst aan een btw-plichtige?
  Dan is volgens de algemene regel btw verschuldigd in het land waar de ontvanger  is gevestigd (artikel 21 § 2 WBTW of artikel 44 BTW-Richtlijn). In principe is dat de plaats waar je ontvanger zijn maatschappelijke zetel is gevestigd of zijn woonplaats.
 • Lever je een dienst aan een niet-btw-plichtige?
  Dan is volgens de algemene regel btw verschuldigd in het land waar de dienstverrichter is gevestigd en van waaruit hij de dienst verricht (artikel 21bis § 1 WBTW of artikel 45 BTW-Richtlijn). In principe is dat dus de plaats waar je maatschappelijke zetel is gevestigd of jouw woonplaats.

Omdat er zoveel afwijkingen op die algemene regel zijn, moet je eerst nagaan of je niet onder één van de afwijkingen valt.
Ontdek meer over de btw op diensten die je levert in een niet-EU-land
.

Enkel Monaco behoort als niet EU-land wel tot het btw-gebied (meer bepaald tot Frankrijk). Als je in Monaca werkt, zijn dus de regels van toepassing die gelden voor de EU-landen.

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord