Belastingverdragen per EU-land voor podiumkunstenaars

Moet je als podiumkunstenaar ook belastingen betalen in het buitenland als je in een EU-land optreedt? Dat hangt van het belastingverdrag van België met dat land af.

 • Stap 1: wat zegt het dubbelbelastingverdrag? Het dubbelbelastingverdrag bepaalt waar je belastingen moeten betalen: in je woonland (België) of in je werkland.
 • Stap 2: wat zegt de nationale wetgeving van het werkland? De nationale wetgeving voorziet soms toch een bronheffing, zelfs als het werkland niet bevoegd is volgens het dubbelbelastingverdrag. Een dubbelbelastingverdrag primeert op de nationale wetgeving. Er zijn 2 mogelijkheden:
  • Het dubbelbelastingverdrag bepaalt dat je belastingen moet betalen in je woonland (België): als de nationale wetgeving van je werkland een bronheffing bepaalt, moet je vrijstelling vragen van bronheffing.
  • Het dubbelbelastingverdrag bepaalt dat je belastingen moet betalen in je werkland: als de nationale wetgeving van je werkland een bronheffing inhoudt, kan dat. Het werkland mag belastingen heffen.
 • Stap 3: wat zegt de nationale wetgeving van je woonland bij terugkeer? Er zijn 2 mogelijkheden:
  • Het dubbelbelastingverdrag bepaalt dat je belastingen moet betalen in je woonland: je betaalt op de inkomsten van het andere land belastingen in België, zoals op andere inkomsten die je in België hebt verdiend.
  • Het dubbelbelastingverdrag bepaalt dat je belastingen moet betalen in je werkland: de Belgische wetgever mag op die inkomsten geen belastingen heffen. Anders betaal je 2 x belastingen. Je moet de inkomsten wel invullen op je Belgische belastingaangifte, want ze bepalen mee je belastingtarief.

 

 

Stap 1: Wat zegt het dubbelbelastingverdrag?

Als je inkomsten in het buitenland hebt verdiend als podiumkunstenaar, mag het land waar je optreedt belastingen heffen als er een artikel 17 is opgenomen in het dubbelbelastingverdrag.

Dat land mag ook belastingen heffen als de gage niet wordt uitbetaald aan de podiumkunstenaar, maar aan een andere persoon (bijvoorbeeld de manager, het toneelgezelschap). Dat zal het geval zijn als er een artikel 17, lid 2 is opgenomen in het dubbelbelastingverdrag. Als een dubbelbelastingverdrag geen artikel 17, lid 2 kent, heeft het land van het optreden niet het recht om belasting te heffen op betalingen die aan een ander dan de artiest zelf gedaan worden. Dat land zal wel willen weten welk deel die ander doorbetaalt aan de artiest, zodat daar belasting over geheven kan worden.

In veel Belgische dubbelbelastingverdragen wordt een vrijstelling van belastingen voorzien in artikel 17, lid 3. Maar de voorwaarden zijn niet telkens dezelfde. Soms gaat het om culturele uitwisseling, een culturele overeenkomst of heeft het enkel betrekking op non-profitinstellingen. Je moet de tekst van het verdrag lezen om de precieze voorwaarden te kennen. Je vindt die verdragen op de website van het Ministerie van Financiën. Als aan de voorwaarde is voldaan, is het land van optreden niet bevoegd om belastingen te heffen.

Volledige artikel 17 OESO Modelverdrag
.

Overzicht voor de Europese landen:

Land

Jaar

Mag het land waar je optreedt belastingen heffen?

(als artikel 17, lid 1 van toepassing)

Mag het land belastingen heffen als de gage niet wordt uitbetaald aan podiumkunstenaar, maar aan andere personen, zoals de manager of het toneelgezelschap? (als artikel 17, lid 2 van toepassing)

Vrijstelling van belastingen in het land van optreden? (als artikel 17, lid 3 van toepassing)

Bulgarije

1988

Ja

Nee

Ja voor gesubsidieerde/culturele uitwisseling

Cyprus

1996

Ja

Ja

Ja voor gesubsidieerde

Denemarken

1969

Ja

Nee

Nee

Duitsland

1967

Ja voor zelfstandigen

Nee

Nee

Estland

1999

Ja

Ja

Ja voor gesubsidieerde

Finland

1976

Ja

Ja

Nee

Frankrijk

1964

Nee

 

 

Griekenland

2004

Ja

Ja

Nee

Hongarije

1982

Ja

Nee

Ja voor gesubsidieerde/culturele uitwisseling

Ierland

1970

Ja

Nee

Nee

Italië

1983

Ja

Ja

Nee

Letland

1999

 Ja

Ja

Ja voor gesubsidieerde

Litouwen

1998

 Ja

Ja

Ja voor gesubsidieerde

Luxemburg

1970

Ja

Ja

Nee

Malta

1974

Ja

Ja

Nee

Nederland

2001

Ja

Ja

Ja voor gesubsidieerde

Oostenrijk

1971

Ja

Nee

Nee

Polen

2001

Ja

Ja

Ja voor culturele / sport uitwisseling

Portugal

1969

Ja

Ja

Nee

Roemenië

1996

Ja, maar bepaald in artikel 18

Ja

Ja voor culturele / sport uitwisseling

Slovenië

1998

Ja

Ja

Ja voor gesubsidieerde

Slovakije

1997

Ja

Ja

Nee

Spanje

1995

Ja

Ja

Ja voor gesubsidieerde

Tsjechië

1996

Ja

Ja

Nee

Verenigd Koninkrijk

1987

Ja

Ja

Ja voor gesubsidieerde

Zweden

1991

Ja

Ja

Nee

Bij een aantal dubbelbelastingverdragen is er een toelichting nodig:

 • Frankrijk: in dat dubbelbelastingverdrag staat geen apart artiestenartikel. Als Belgische artiesten dus optreden in Frankrijk moeten ze volgens de normale regels van artikel 15 (werknemers) en artikel 7 (zelfstandigen) behandeld worden. Ontdek meer over de belastingen die je betaalt als werknemer of zelfstandige.
 • Duitsland: dat dubbelbelastingverdrag kent alleen een artiestenartikel voor zelfstandigen. Werknemers vallen normaal onder artikel 15. Dat betekent dat je in Duitsland belastingen betaalt, tenzij je tijdelijk (< 183 dagen) voor een Belgische werkgever in Duitsland werkt.
  Ontdek meer over de belastingen die je betaalt als werknemer
  .

Stap 2: Wat zegt de nationale wetgeving van het werkland, het land van optreden? 

De nationale wetgeving van het land van optreden zal meestal een bronheffing inhouden. Ook al is ze niet bevoegd.

 • Blijkt uit stap 1 (het dubbelbelastingverdrag) dat het land van optreden niet bevoegd is om bronheffing in te houden? Dan moet je een vrijstelling van bronheffing vragen.
  Voorbeeld: een Belgische werknemer bij een Belgisch theatergezelschap treedt 20 dagen op in Duitsland. Volgens het dubbelbelastingverdrag met Duitsland is Duitsland niet bevoegd om belastingen te heffen. Volgens onderstaande tabel houdt Duitsland wel belastingen in. De Belgische werknemer moet een vrijstelling vragen in Duitsland.
 • Blijkt uit stap 1 (het dubbelbelastingverdrag) dat het land van optreden bevoegd is om bronheffing in te houden? Dan kan dat. Het werkland is namelijk bevoegd om belastingen te heffen.
  Voorbeeld: een Belgische werknemer bij een Belgisch theatergezelschap treedt 20 dagen op in Italië. Volgens het dubbelbelastingverdrag met Italië is Italië bevoegd om belastingen te heffen. Italië houdt een bronheffing in. De Belgische werknemer moet geen vrijstelling van bronheffing vragen, want Italië is bevoegd om belastingen te heffen.

Hoeveel bronheffing het land van optreden inhoudt en of je kosten kunt inbrengen, vind je in onderstaande tabel.

Overzicht voor de Europese landen:

 

Heffing

Aftrek van kosten

Belastingtarief

Aangifte achteraf in het land van optreden

Bulgarije

 

 

 

 

Cyprus

 

 

 

 

Denemarken

Neen

 

 

 

Duitsland

Ja

Neen

21,1 %

Ja

Estland

Ja

Neen

15 %

Neen

Finland

Ja

Neen

15 %

Neen

Frankrijk

Ja

Neen

15 %

Ja

Griekenland

Ja

Neen

20 %

Neen

Hongarije

Ja

Ja

40 %

Ja

Ierland

Ja

Neen

26 %

Neen

Italië

Ja

Neen

30 %

Neen

Letland

Ja

Neen

25 %

Neen

Litouwen

Ja

Neen

15 %

 

Luxemburg

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

Nederland

Ja

Ja

20 %

Ja

Oostenrijk

Ja

Neen

20 %

Ja

Polen

 

 

 

 

Portugal

Ja

Neen

25 %

Neen

Roemenië

 

 

 

 

Slovenië

 

 

 

 

Slovakije

Ja

Neen

25 %

Neen

Spanje

Ja

Neen

25 %

Neen

Tsjechië

Ja

Neen

25 %

Neen

Verenigd Koninkrijk

Ja

Ja

22 %

Ja

Zweden

Ja

Neen

15 %

Neen

 

Stap 3: Wat zegt de nationale wetgeving van je woonland bij je terugkeer? Heft België op je inkomsten belastingen?

 • Blijkt uit stap 1 (het dubbelbelastingverdrag) dat België bevoegd is om belastingen te heffen? Dan hoef je in principe geen bronheffing te betalen in het buitenland. Doet dat land toch een bronheffing op die inkomsten? Dan moet je een vrijstelling aanvragen door aan te tonen dat je in België woont. Let op! Vraag je die vrijstelling niet aan? Dan houdt België geen rekening met de belastingen die je al betaalde in het buitenland.Je betaalt op de inkomsten van het andere land belastingen in België, zoals op andere inkomsten die je in België hebt verdiend.
  Voorbeeld: een zelfstandige muzikant ontvangt een gage van 2.000 euro voor zijn optreden in Frankrijk. België is bevoegd om belastingen in te houden (tenzij de muzikant een vaste inrichting zou hebben in Frankrijk), maar Frankrijk houdt wel een bronheffing in van 15 % op de brutogage. De muzikant vraagt een vrijstelling van bronheffing aan in Frankrijk. Als hij dat niet doet, kan hij de betaalde belasting in Frankrijk niet verrekenen in zijn Belgische belastingen. De muzikant geeft zijn inkomsten aan (ook al heeft hij ze verdiend in Frankrijk) in zijn Belgische aangifte personenbelasting in deel II van de aangifte. Het totaal van zijn inkomsten (ook de inkomsten die hij heeft ontvangen in Frankrijk) moet de muzikant aangeven in zijn Belgische aangifte personenbelasting in vak XVIII.1, code 1650-96 of 2650-66. De muzikant moet in zijn belastingaangifte niet apart vermelden dat een gedeelte van zijn totale inkomsten uit Frankrijk komen, omdat België bevoegd is om belastingen te heffen op de Franse inkomsten. Hij moet dus geen aparte vermelding maken van zijn Franse inkomsten in vak XVIII.17. De Belgische belasting is van toepassing op het volledige bedrag van de inkomsten van de zelfstandige muzikant.
 • Blijkt uit stap 1 (het dubbelbelastingverdrag) dat België niet bevoegd is om belastingen te heffen? Dan mag België op die inkomsten geen belastingen heffen. Buitenlandse inkomsten moeten wel altijd op de Belgische belastingaangifte worden vermeld, zelfs als België volgens het dubbelbelastingverdrag niet bevoegd is om belastingen te heffen. Als je werknemer bent, moet je dus altijd een kopie van je jaarloonfiche van je buitenlandse inkomsten als bijlage toevoegen aan je Belgische belastingaangifte.
  Om te vermijden dat je 2 x belastingen betaalt, wordt belastingvrijstelling toegepast die gelijk is aan 100 % van de belasting die betrekking heeft op het buitenlandse inkomen. De kunstenaar moet het buitenlandse inkomen in zijn Belgische belastingaangifte bijtellen bij zijn andere inkomsten. Zo wordt het belastingtarief bepaald dat op dat totale inkomen van toepassing is. Vervolgens wordt het buitenlandse inkomen terug uit de belastbare basis gehaald en 100 % vrijgesteld van belastingen. Je buitenlandse inkomsten bepalen (en verhogen) dus wel mee de belastingvoet.
  Bekijk de voorbeelden van hoe de belastingen berekend worden als België niet bevoegd is:
x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord