Wie is wie in een verzekeringsovereenkomst?

De verzekeraar = de verzekeringsmaatschappij die een risico dekt en de begunstigde uitbetaalt na een schadegeval.

De verzekeringnemer = diegene die een verzekeringsovereenkomst aangaat en een polis onderschrijft. De verzekeringnemer heeft mededelingsplicht en moet op alle vragen antwoorden die de verzekeraar stelt voor en na het afsluiten van de polis. De verzekeringnemer heeft ook aangifteplicht. De verzekeringnemer betaalt de premie.

De verzekerde = diegene wiens belang gedekt wordt door de verzekeringspolis.

De begunstigde = de persoon aan wie de verzekeraar de schadeclaim uitbetaalt.

De drie laatste hoedanigheden kunnen onderling gecumuleerd worden.

Voorbeeld: Bij de verzekering van kunstwerken van een tentoonstelling zal de organisator zowel verzekeringnemer als verzekerde zijn. Bij een verzekering voor eigen schade zal je tegelijkertijd verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde zijn.

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord