Is het opportuun een verzekering af te sluiten?

In principe is alles verzekerbaar en kan er steeds een polis op maat worden voorgesteld. Alleen moet je altijd de vraag stellen of de grootte van de premie en de uitgesloten risico’s het nut van de polis niet te sterk afzwakken. Als de premie te hoog is of als de uitgesloten risico’s te sterk aanwezig zijn gaat men dus soms niet over tot verzekering.

Voorbeeld: Een tentoonstellingsruimte die niet afsluitbaar is, wordt als “niet verzekerbaar” beschouwd.

Ook is het belangrijk te benadrukken dat de tussenkomst van de verzekering je niet altijd volledig van jouw schuld aan de benadeelde ontslaat. Het is niet omdat je een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid hebt, dat je niet meer aansprakelijk bent. De verzekering neemt niet de aansprakelijkheid over, ze komt erin tussen.

Als de verzekering, zoals bij te beperkte dekking, niet de volledige schade uitkeert waarvoor je aansprakelijk bent, dan moet je de rest zelf bij passen. En in bepaalde gevallen kan de verzekering dan wel wettelijk verplicht zijn tussen te komen in de schadeloosstelling aan het slachtoffer, maar behoudt ze het recht op terugvordering bij de verzekerde.

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord