Verzekerde risico's

Alle risico’s, o.a. ook schade of verlies door brand, bliksem, storm, overstroming, kortom de meeste natuurrampen en alle vervoersincidenten.

Opgelet: soms zijn aardbevingen en vulkaanuitbarstingen uitgesloten. Ook diefstal (en schade door-) van het kunstwerk is verzekerd, doch meestal alleen als er sprake is van inbraak, geweld of bedreiging. Verdwijning of gewoon verlies is dus niet altijd gewaarborgd.

Naargelang het traject dat het kunstwerk gedurende de verzekerings-periode aflegt, is het goed na te kijken aan welke risico’s waarvoor geen dekking bestaat het blootgesteld zal worden.

Risico’s die in regel niet gedekt zijn, wegens verlies of schade door:

- slijtage, eigen gebrek, ouderdom, werking van het verzekerde voorwerp, breuk van gloeidraadjes van lampen en buizen

- reiniging, restauratie, herstelling, inkadering of fotografische procedés

- wormen, motten, knaagdieren e.d.

- ontoereikende verpakking ten opzichte van de aard van vervoer

- blootstelling aan neerslag en vorst, licht, schommelingen van temperatuur en vochtigheidsgraad, werking van het verluchtings- en verwarmingssysteem, vogeldrek

- graffiti in openlucht

- douanebeslag, oorlog en radioactiviteit

- zware fout van de verzekeringsnemer, de eigenaars of bruikleengevers

- schade aan eet- en drinkwaren te wijten aan uitdrogen of verrotten of bederven

- staking, lockout, revolutie, douanebeslag of gelijkaardig (evenwel bespreekbaar als dekbaar risico)

Men kan stellen dat alle schade die voorzien kan worden, vermeden moet worden, en dat “ondeskundigheid” of “verzuim” bij de behandeling van het kunstwerk niet gedekt zal worden door de verzekering. Handelen te goeder trouw en als een goed huisvader is dus onvoldoende.

Daarom is het goed - zelfs voor eigen gebruik - een facility report op te stellen of op te vragen en na te gaan of bepaalde kunstwerken niet te gevoelig zijn aan bepaalde bestaande bewaaromstandigheden, waardoor de verzekerbaarheid in het gedrang komt.

Het niet dekken van schade geleden onder douanebeslag of beslag van andere autoriteiten is zeer dubieus. We bevinden ons hier op glad ijs, gezien de wetgeving niet in alle landen dezelfde is en er zeer snel tot beslag beslist kan worden, om even vlug tot handlichting over te gaan. Het begrip beslag betreft een juridische handeling die niet in ieder land hetzelfde gewicht heeft. Ook de gebruikte terminologie kan verschillen.

De officiële aanzegging van een retentierecht dat de douane uitoefent tot het verkrijgen van betaling van bepaalde uitvoerrechten of belasting die al dan niet een verband hebben met de zending, zou ook als beslag beschouwd kunnen worden. Het voornaamste probleem hier is dat in sommige landen de goederen die in beslag worden genomen voor lange duur, gewoon worden opgeslagen in regen en wind zonder enige deskundige handling.

Het is een beetje een grijze zone. Een reden te meer om zicht te krijgen op de juiste douaneformaliteiten voor import en gebruik te maken van een professionele dienstverlening.

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord