Het verzekeringsvoorstel

Het verzekeringsvoorstel is maatwerk en wordt opgesteld na verzameling van alle nuttige informatie, aan de hand waarvan de verzekerbaarheid van het risico wordt nagegaan en de verzekeringspremie berekend zal worden.

a. Het transport en verblijf van het kunstwerk

- Plaats van vertrek

- Plaats van verblijf

- Plaats van terugkeer

- Datum van pick-up (liefst met marge)

- Datum van teruggave (liefst met marge)

- Periode van de tentoonstelling (begin- en einddatum)

En indien het vervoer niet verzekerd wordt: duur van het volledige verblijf.

Per transport moet er in principe dus een afzonderlijk voorstel worden ingevuld. Meerdere kunstwerken met pick-up en teruggave op dezelfde datum en plaats kunnen in hetzelfde voorstel worden opgenomen.

b. Wie, waar en hoe?

Deze informatie moetindien gevraagd nauwkeurig en gedetailleerd worden weergegeven. Aan de hand hiervan wordt geoordeeld of er genoeg preventieve maatregelen worden genomen.

1.   De beschrijving van het transport en de aard van de verpakking.

Dus ook de handling en de crating, met vermelding wie het zal uitvoeren. Deskundige handling verbiedt een kunstwerk te verplaatsen zonder beschermende verpakking. Het kunstwerk zelf mag nooit met de blote hand worden vastgenomen, alleen met speciale handschoenen. Een kunstwerk wordt dus gekist op de plaats waar het hangt en ontkist op de plaats waar je het gaat hangen. Zeer waardevolle kunstwerken worden dus best door gespecialiseerde firma’s vervoerd en deskundig gekist.De verzekeraar is bijzonder gefocust op hoe en door wie de handling en het transport gebeurt, gezien de meeste schadegevallen zich in die fase voordoen.

2.   Een facility rapport, met beschrijving van o.a. de veiligheidsvoorzieningen in het lokaal van tentoonstelling, zoals alarmsysteem, bewaking dag en nacht en alle andere bijkomende maatregelen, bestaande vochtigheids- en temperatuurregeling en schommelingen. Een tentoonstelling in een slecht afsluitbare ruimte zal niet verzekerbaar zijn.

3.   Het calamiteitenplan,met andere woorden de beschrijving hoe en naar waar de werken geëvacueerd worden bij brand.

Gedetailleerde inventaris van wat verzekerd moet worden, met de volgende gegevens en de te verzekeren waarde:naam kunstenaar, titel van het kunstwerk, aard en materiaal, afmetingen of gewicht, eventueel het aantal, de waarde als verklaard door de uitlener, vergezeld van fotomateriaal.

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord