Verzekering tentoonstelling kunstwerken

Deze info is louter informatief. Een voorafgaande analyse van de activiteit is noodzakelijk voor het bepalen van de verschillende noodzakelijke dekkingen die beantwoorden aan de specifieke behoeften. De basisdekking kan onderling verschillen al naargelang de verzekeraar.

 

De verzekering alle risico’s van een tentoonstelling van kunstwerken omvat de verzekering van de kunstwerken en desgevallend de technische randapparatuur, zelfs al heeft die geen kunsthistorische waarde. Deze verzekering wordt afgesloten door de organisator van de tentoonstelling.

Men onderscheidt 3 soorten:

a.   Verzekering permanente tentoonstelling

b.   Verzekering tijdelijke tentoonstelling

c.    Verzekering tijdelijke tentoonstelling “nagel tot nagel” (incl. transport)

Opmerking:

Het gebeurt vaak dat een organisator vraagt aan de kunstenaar om tijdens een tentoonstelling zijn werk te “verzekeren” voor schade. Dit ontslaat hem niet van zijn verantwoordelijkheid als organisator of ontlener voor de hem toevertrouwde goederen. Als de verzekeraar tussenkomt bij een schadegeval zal deze automatisch verhaal uitoefenen op de organisator.

Het komt ook voor dat de kunstenaar verplicht wordt een verzekering te nemen waarin hijzelf begunstigde is en de tentoonsteller de hoedanigheid van verzekerde heeft. Dit stuit echter op praktische problemen gezien de kunstenaar moeilijk zijn plichten als verzekeringnemer kan vervullen, zoals mededelingsplicht, gezien hij niet ter plekke is. En ook hier geldt: een verzekering ontslaat niemand van zijn wettelijke verantwoordelijkheid.

Gezien het in deze gevallen voornamelijk over de onkosten gaat, kan er beter gevraagd worden dat de kunstenaar aan de tentoonsteller het bedrag van de premie betaalt.

De tentoonstellingsverzekering nagel tot nagel.

De befaamde verzekering “nagel tot nagel” (“nail to nail” of “hook to hook”) geeft dekking vanaf het moment dat het kunstwerk van de haak wordt gehaald en wordt verpakt op de plaats van vertrek tot op de tentoonstelling en dan terug tot het wordt uitgepakt op de plaats van vertrek. Deze verzekering wordt per definitie afgesloten door de tentoonsteller, met de eigenaar van het werk als begunstigde.

Je hebt twee vormen van verzekeren:

a.   Verzekering in werkelijke waarde:

De premie wordt berekend op basis van een opgegeven waarde. Bij een schadegeval wordt de waarde van het werk geschat door middel van een expertise a posteriori, doch men kan nooit meer dan de opgegeven waarde uitgekeerd krijgen. Bovendien geldt hier ook de proportionele dekking in geval van onderverzekering.

De kunstenaar kan, indien nog steeds zelf eigenaar, toestaan dat zijn kunstwerk slechts voor de productiewaarde verzekerd wordt. Hij kan immers als levend kunstenaar zelf het kunstwerk restaureren of vervangen. Dit is een weinig betwistbare waarde en houdt de premie laag.

b.   Verzekering in aangenomen waarde:

Deze waarde wordt vastgelegd op basis van een voorafgaand expertiseverslag, opgesteld door een expert aanvaard door de verzekeraar. Bij een schadegeval wordt de waarde van de dekking niet betwist en blijft deze een vaste basis.

Opmerkingen:

Soms kan er technische apparatuur deel uitmaken van een kunstwerk. Deze moet verzekerd worden in nieuwwaarde, wat voor ouder materiaal niet zeer interessant is.

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord