Algemeenheden over verzekeringen

Verzekeringen voor ondernemingen of projecten kunnen hoofdzakelijk worden opgedeeld in twee soorten:

1) Verzekeringen die dekking verlenen voor onze burgerlijke aansprakelijkheid of onze beroepsaansprakelijkheid.

2) Verzekeringen die onze eigen goederen en belangen beschermen.

De eerste soort verzekeringen wordt aangegaan of verplicht hetzij bij wet, hetzij in een overeenkomst en beschermt andere personen tegen het feit dat wij in de onmogelijkheid zouden verkeren onze verplichtingen na te komen. Ze beschermt anderen tegen onze insolvabiliteit, maar waarborgt ook de continuïteit van onze onderneming en deze van hen die wij schade zouden berokkenen.

Het tweede type verzekeringen beschermt ons tegen schade of verlies van goederen. Schade die we niet of moeilijk kunnen herstellen of opnieuw kunnen bekostigen met de middelen die we tot onze beschikking hebben. Deze verzekering beschermt ons patrimonium en verzekert bijgevolg ook de continuïteit van onze onderneming.

Het is van het grootste belang dat je bewust bent van alle mogelijke risico’s die jouw onderneming of project werkelijk loopt om te bepalen welke risico’s je moet laten dekken. Ga ook na of je niet dubbel verzekerd bent voor een bepaald risico.

Een verzekering voor een bepaald risico afsluiten kan ook het gevolg zijn van een wettelijke verplichting (bv. objectieve aansprakelijkheid en burgerlijke aansprakelijkheid voertuigen) of van een contractuele verbintenis (bv. huurdersaansprakelijkheid of een tentoonstellingsverzekering).

Neem deze info door en klop dan aan bij jouw verzekeringsmakelaar. Als je gebruik maakt van de termen uit deze tekst, wordt je zeker correct verder geholpen.

Voor organisaties en individuele kunstenaars:

Vele culturele organisaties hebben een groepsverzekering tegen verschillende risico’s. Dat gaat van een vrijwilligersverzekering tot een ongevallenverzekering. Het is steeds goed om even na te vragen of dit ook het geval is bij de organisatie die overkoepelend is voor jouw kunstdiscipline.

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord