Moet je belastingen en sociale bijdragen betalen op een prijs of subsidie die je ontvangt?

Als je een prijs of een subsidie ontvangt, moet je op die prijs of subsidie niet altijd belastingen betalen. Belangrijk is of het gaat om een vrijgestelde prijs of subsidie, een gedeeltelijke vrijgestelde prijs of subsidie of een volledig belastbare prijs of subsidie. Bij een volledig of gedeeltelijk vrijgestelde prijs of subsidie betaal je ook geen sociale bijdragen. 

Volledige belastingvrijstelling

In sommige gevallen hoef je geen belastingen te betalen op je prijs of subsidie. De voorwaarden zijn:

 • Toegekend zijn door nationale of internationale instellingen die door de Koning of in Ministerraad zijn erkend: voornamelijk de Vlaamse Gemeenschap, provincies en gemeentes, het VAF en het VLF. Download de volledige lijst met erkende instellingen. 
 • Uitzonderlijke verdiensten belonen of uitzonderlijke inspanningen mogelijk maken op het vlak van het wetenschappelijk onderzoek, de kunsten of de letteren. 
 • Toegekend zijn in omstandigheden die aan de genieters ruime mogelijkheden bieden tot persoonlijk initiatief op het gebied van de voortzetting of de uitvoering van studies, opzoekingen, werken of kunstuitingen. 
 • Belangeloos worden toegekend, zodanig dat de genieter volledig onafhankelijk blijft ten opzichte van de schenker. 
 • Noch rechtstreeks noch onrechtstreeks gefinancierd worden door Belgische of buitenlandse nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen die enig voordeel kunnen halen uit de beloonde of gesubsidieerde prestaties. 
 • Geen tegenprestatie gevraagd.

Als er een volledige vrijstelling is, ontvang je geen fiscale fiche en moet je ze niet aangeven in je belastingaangifte. Je betaalt ook geen sociale bijdragen.

Voorbeelden:

 • Een auteur ontvangt een subsidie van het VFL.
 • Een scenarist ontvangt van het VAF een scenariopremie.
 • Een beeldende kunstenaar ontvangt van de Vlaamse Gemeenschap een ontwikkelingsbeurs.

Gedeeltelijke belastingvrijstelling van 4.000 euro

Staat de instelling die je de prijs of subsidie toekent niet op de lijst van erkende instellingen? Dan geldt er een gedeeltelijke vrijstelling als het gaat om een instelling met openbare macht of een openbare instelling zonder winstoogmerk én als de instelling geen tegenprestatie vraagt. De vrijstelling bedraagt 4.000 euro voor inkomstenjaar 2018 (3.910 euro voor inkomstenjaar 2017). Als subsidies over verschillende jaren worden gespreid, wordt de vrijstelling verleend voor de eerste 2 periodes van 12 maanden (ongeacht of die periode gelijkloopt met een kalenderjaar). Het niet-vrijgestelde deel wordt belast als diverse inkomen tegen 16,5 % (+ gemeentebelastingen), behalve als een globale taxatie als beroepsinkomen door samenvoeging met de andere beroepsinkomsten voordeliger zou zijn.

 • Belastingen
  • Aangifte: je zult van de instelling waarvan je de subsidie of prijs ontvangt een fiscale fiche 281.30 krijgen. Die moet je niet toevoegen aan je belastingaangifte. De prijs of subsidie moet je invullen op de voorbereiding van je aangifte in:
   Deel 2, Vak XV. Diverse inkomsten 
   B. Andere diverse inkomsten, 2. Prijzen, subsidies, renten of pensioenen toegekend aan geleerden, schrijvers en kunstenaars, a) Belastbaar bedrag
   Code 1203-58/2203-28: het ontvangen bedrag verminderen met de belastingvrijstelling van 4.000 euro en het resultaat verhogen met 18,17 % bedrijfsvoorheffing (ook als er geen bedrijfsvoorheffing is ingehouden). 
   De bedrijfsvoorheffing moet je invullen bij code 1204-57/2204-27
   (belastingaangifte).
   Op de aangifte moet je enkel de codes en het overeenstemmende bedrag invullen.
  • Kosten: je kunt geen kosten aftrekken van prijzen of subsidies.
  • Voorbeeld: een alleenstaande beeldende kunstenaar ontvangt een subsidie van 10.000 euro van de academie voor beeldende kunsten. De academie voor beeldende kunsten is een vereniging zonder winstoogmerk, maar staat niet op de lijst van erkende instellingen die een volledig vrijgestelde subsidie kunnen toekennen. De academie verwacht geen tegenprestatie voor het toekennen van de subsidie. De subsidie is belastbaar als divers inkomen. De academie houdt geen voorheffing in.


    

   Bedrag

   Uitleg

   Subsidie

   10.000 euro

    

   Vrijstelling

   4.000 euro

   Vaste vrijstelling per kunstenaar

   Belastingbrief code 1203-58

   7.090,20 euro

   (10.000 euro – 4.000 euro) + 18,17 % bedrijfsvoorheffing op 6.000 euro

   Belastingbrief code 1204-57

   0

   Er is geen bedrijfsvoorheffing ingehouden

   Belastingen

   1.169,88 euro

   16,5 % (belastingvoet diverse inkomsten) op 7.090,20 euro

    
 • Sociale bijdragen: op die inkomsten betaal je geen sociale bijdragen. 

Volledig belastbare prijzen en subsidies

De subsidies en prijzen betaald of toegekend als bezoldigingen van bewezen diensten, zijn op dezelfde manier belastbaar en onderworpen aan sociale bijdragen als de vergoedingen voor een prestatie of werk.

Voorbeelden van volledig belastbare prijzen en subsidies:

 • Een kunstenaar wint een prijs van een gemeente, maar met het prijzengeld moet hij een beeld voor het gemeenteplein ontwerpen en uitvoeren. 
 • Een componist ontvangt van de opdrachtgever – via een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap – een vergoeding om een compositie te maken. Omdat de componist de subsidie niet rechtstreeks van de Vlaamse Gemeenschap ontvangt, maar van zijn opdrachtgever die voor de vergoeding een compositie in ruil verwacht, is de vergoeding een bezoldiging voor bewezen diensten. De vergoeding is dus een beroepsinkomen en volledig belastbaar.

Verwante info:

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord