Moet je belastingen en sociale bijdragen betalen op kostenvergoedingen?

Je kostenvergoeding dient om je kosten te dekken. Bij de reële kostenvergoeding moet je je kosten bewijzen. De vrijwilligersvergoeding en de kleine vergoeding voor kunstenaars zijn forfaitair. De kosten hoeven dus niet aangetoond te worden. Op de kostenvergoedingen betaal je geen belastingen of sociale bijdragen.

Twee soorten kostenvergoeding

 • Reële kostenvergoeding: je vergoeding is het bedrag voor de kosten die je werkelijk gemaakt hebt. Je moet die uitgaven kunnen bewijzen en bijvoorbeeld een factuur, aankoopbewijs of busticket kunnen voorleggen. Sommige kosten zoals kosten van telefoon/internet en vervoerskosten met de auto kunnen moeilijk bewezen worden met bewijsstukken. Die kosten kunnen forfaitair worden geraamd. Voor de verplaatsingen die je doet met de auto, mag je een bedrag aanrekenen van 0,3460 euro per kilometer (geldig vanaf 1 juli 2017 tot 30 juni 2018).
   
 • Forfaitaire kostenvergoedingen:
  • Vergoeding voor vrijwilligers: als je voldoet aan de strikte voorwaarden van vrijwilligerswerk hoef je je kosten niet te bewijzen. Je ontvangt maximaal 34,71 euro per dag en 1.388,40 euro per jaar. De vrijwilligersvergoeding is een all-in kostenvergoeding. Alle kosten zijn in dat bedrag begrepen. Je opdrachtgever mag je wel een verplaatsingsvergoeding geven voor maximaal 2.000 kilometer per jaar en maximaal 692 euro per jaar:
   • auto: maximaal 0,3653 euro per kilometer; 
   • fiets: maximaal 0,22 euro per kilometer;
   • openbaar vervoer: prijs van je ticket.
     
  • Kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR): dat is een all-in kostenvergoeding die je niet kunt combineren met een andere kostenvergoeding (zoals afgelegde kilometers)
   • maximaal 128,93 euro (126,71 euro: 2018) per dag per opdrachtgever;
   • niet meer dan 7 dagen na elkaar bij dezelfde opdrachtgever;
   • niet meer dan 30 dagen per jaar;
   • maximaal 2.578,51 euro (2.534,11 euro: 2018) per jaar.

    Om van deze regeling gebruik te kunnen maken, dien je te beschikken over een kunstenaarskaart. Deze kunstenaarskaart wordt aangevraagd bij de Commissie Kunstenaar en wordt door het Secretariaat van de Commissie afgeleverd samen met de kennisgeving van een positieve beslissing van de Commissie Kunstenaars (MB van 23 oktober 2015). De Commissie Kunstenaars zal tevens een overzicht van prestaties afleveren, dat per kalenderjaar wordt bijgehouden.
     
    Hoe moet ik deze kunstenaarskaart aanvragen?
    Je vraagt deze kunstenaarskaart aan bij de Commissie Kunstenaars via dit aanvraagformulier.
    Dit doe je per mail of per post, en je maakt vermelding van je identiteitsgegevens en beschrijft je artistieke activiteit in detail.

    Wat moet ik met deze kaart doen?
    De kunstenaarskaart en het overzicht wordt door de kunstenaar op zijn werkplaats ter beschikking gehouden van de inspectiediensten. De kunstenaar vult op dit overzicht in:
    • de aard van de prestatie
    • de datum van de prestatie
    • de duur van de prestatie bij eenzelfde opdrachtgever
    • het bedrag dat ontvangen werd als vergoeding
    • de naam van de opdrachtgever of diens KBO-nummer
    • de handtekening van de opdrachtgever

Combinatie van beide forfaitaire vergoedingen: je kunt beide vergoedingen niet combineren voor je artistieke prestaties. Eventueel kun je een beroep doen op de kleine vergoedingsregeling voor je artistieke prestaties en op de vrijwilligersvergoeding voor je niet-artistieke prestaties, maar niet op dezelfde dag.

Moet je belastingen en sociale bijdragen betalen? 

 • Belastingen: je moet geen belastingen betalen. Kostenvergoedingen moeten niet worden ingevuld op de belastingaangifte. Omdat ze belastingvrij zijn, zal je opdrachtgever voor de forfaitaire vrijwilligersvergoeding en de kleine vergoedingsregeling geen fiscale fiche opmaken. Enkel bij de reële kostenvergoeding wordt soms toch een fiscale fiche (een fiscale fiche 281.50, rubriek ‘kosten gedaan voor rekening van de verkrijger’) opgesteld. Die kosten moeten niet worden ingevuld op je belastingaangifte.
 • Sociale bijdragen: je hoeft geen sociale bijdragen te betalen. Dat wil zeggen dat een kostenvergoeding geen recht biedt op werkloosheidsuitkering, pensioen, kinderbijslag enzovoort.
x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord