Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW)

In de volgende pagina's gaan we dieper in op hoe je je activiteiten kan vorm geven in een VZW. We behandelen daarbij de oprichting, de jaarlijkse verplichtingen en de meest voorkomende vragen over het werken met een vzw. Tot slot vind je voorbeeldstatuten terug waar je zelf mee aan de slag kan gaan.

Denk je eraan je te organiseren in een VZW? Kunstenloket maakte voorbeeldstatuten om je op goede weg te helpen. Dit voorbeeld voldoet aan de minimale vereisten van de vzw-wetgeving. Binnen deze wetgeving is er echter ruimte om de statuten aan te passen aan de specifieke eigenheden en noodwendigheden van de toekomstige vzw.

Kan je nog hulp gebruiken? Neem dan contact op. Wij helpen graag.