Coöperatieve Vennootschap (CV)

Op 1 mei 2019 wordt het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van kracht. De informatie hieronder wordt binnenkort bijgewerkt.

Voor de oprichting van een coöperatieve vennootschap of CV moet men het onderscheid maken tussen een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) en een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA).

Bij een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijn de vennoten enkel gebonden ten belope van hun inbreng.

Bij een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid niet beperkt tot de inbreng. Zij kunnen derhalve ook aangesproken worden voor hun privé-vermogen. Gelet op het feit dat de schuldeisers ook het privé-vermogen van de vennoten kan aanspreken, is deze vennootschapsvorm onderworpen aan veel minder striktere regels. Zo moet er geen financieel plan worden opgemaakt. Is geen authentieke akte vereist bij de oprichting,...

Een groot voordeel van een CVBA is de mogelijkheid om in de statuten de voorwaarden van toetreding, uittreding en uitsluiting van vennoten te regelen. Zo kan de afspraak zijn dat enkel artiesten in de kleinkunst kunnen toetreden. Daar het kapitaal van een CVBA bestaat uit een vast en een variabel deel, dringt een kapitaalsverhoging zich niet op indien er iemand bijkomend toetreedt. De wettelijke bepaling omtrent de uittreding uit een CVBA is eveneens een voordelige eigenschap. Vennoten hebben het wettelijk recht om tijdens de eerste 6 maanden van het boekjaar de vennootschap te verlaten met het bijhorend recht om de waarde van hun aandelen te worden uitgekeerd. Zolang het vast kapitaal niet wordt aangetast impliceert de uittreding geen kapitaalsvermindering.
 
De soepelheid waarmee men kan toe- en uittreden is een belangrijk voordeel. Daarnaast is de soepelheid waarmee men de statuten kan modelleren ook een niet onbelangrijk plus punt van deze vennootschapsvorm.Voor de BVBA en de NV voorziet de wet in een veel strikter stramien. Dit laat heel wat minder vrijheid om de statuten naar eigen wens op te stellen.

Coöperatieve Vennootschap (CV)

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord