Het kunstenaarsstatuut

Wist je dat het kunstenaarsstatuut geen apart statuut is in de sociale zekerheid? Als kunstenaar kies je voor het werknemers- of zelfstandigenstatuut. Die keuze heeft gevolgen voor je sociale bijdragen en sociale bescherming (o.a. werkloosheid), je belastingen en of je al dan niet btw moet aanrekenen.

Sociale zekerheidsstatuten in België

In België bestaan er drie statuten:

  • Werknemersstatuut: een werknemer is met zijn werkgever verbonden door een arbeidsovereenkomst. Er is een gezagsrelatie.
  • Ambtenarenstatuut: personen die werken voor de openbare sector en vast benoemd zijn (of een daarmee gelijkgesteld statuut).
  • Zelfstandigenstatuut: een persoon die niet werkt als werknemer of als ambtenaar, maar toch een beroepsactiviteit heeft . Er is geen gezagsrelatie tussen de zelfstandige en de opdrachtgever.

Kunstenaar: werknemer of zelfstandige

Gezag?!

Of men werkt als zelfstandige of werknemer hangt samen met de vraag of er sprake is van gezag.

Voor kunstenaars geldt echter een bijzondere regel (artikel 1bis RSZ-wet). Volgens dit artikel kan de kunstenaar beschermd blijven als werknemer ook wanneer er geen sprake is van gezag en er dus geen arbeidsovereenkomst kan worden afgesloten.

Of er gezag is, is een feitenkwestie, die geval per geval beoordeeld wordt door de rechter of de sociale rulingcommissie. Of er sprake is van gezag in het kader van je artistieke activiteiten, is een vraag waarover we dus geen algemene uitspraken kunnen doen.

Concreet!?

Voor de kunstenaar betekent dit concreet dat hij, i.g.v. werk in opdracht, met zijn opdrachtgever tot een akkoord kan komen om een arbeidsovereenkomst te sluiten.

Kan er geen arbeidsovereenkomst afgesloten worden, dan wordt de kunstenaar nog steeds beschouwd als werknemer op voorwaarde dat:

  • Hij prestaties levert en/of werken produceert van artistieke aard (bijvoorbeeld optredens, portretten maken).

De artistieke aard van deze prestaties of werken moet worden aangetoond door middel van een kunstenaarsvisum afgeleverd door de Commissie Kunstenaars.

  • In opdracht van een natuurlijk persoon of een rechtspersoon
  • Tegen betaling van een loon (geen kostenvergoeding!)

De opdrachtgever wordt in dat geval beschouwd als werkgever.

Keuze?!

De kunstenaar kan i.g.v. werk in opdracht, bij afwezigheid van een arbeidsovereenkomst, ook kiezen om te werken als zelfstandige. Het staat hem vrij hiertoe een zelfstandigheidsverklaring aan te vragen bij de Commissie Kunstenaars.

Is er geen sprake van een opdracht, dan is er ook geen keuzemogelijkheid.

Kunstenaarsstatuut?

Het kunstenaarsstatuut is dus geen apart sociaal zekerheidsstatuut (met aparte sociale bijdragen en een aparte sociale zekerheidsbescherming). Een kunstenaar wordt ingepast in de bestaande statuten (werknemer of zelfstandige).

Veel kunstenaars noemen het gegeven dat als ze een opdracht hebben, werken als werknemer en als ze geen opdracht hebben terug vallen op een werkloosheidsuitkering het kunstenaarsstatuut. De werkloosheidsreglementering kent immers bijzondere voordelen toe aan kunstenaars. Dit is eigenlijk niet het kunstenaarsstatuut, maar wel een gevolg ervan (als je werkt als werknemer, bouw je rechten voor een werkloosheidsuitkering op). Ontdek meer informatie over werkloosheid.

Verwante informatie:

Het kunstenaarsstatuut

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord