Welke rechten worden collectief beheerd? Door wie?

Doorgifte via kabel

Onze auteurswet kent de uitoefening van het recht de gelijktijdige, ongewijzigde en integrale doorgifte via de kabel van werken en prestaties toe te staan, uitdrukkelijk en uitsluitend aan beheersvennootschappen (artikelen XI.224-227 WER). Individuele auteurs kunnen hun rechten niet uitoefenen bij de kabelmaatschappijen. Zij moeten hiervoor een beroep doen op de tussenkomst van beheersvennootschappen.

Vergoedingsrechten

De uitoefening van bepaalde vergoedingsrechten van de wettelijke licenties werd eveneens afhankelijk gemaakt van de tussenkomst van beheersvennootschappen. Van een vergoedingsrecht is er sprake wanneer de auteur voor een welbepaald gebruik geen toestemming meer hoeft te geven om dat dit gebruik onder de uitzonderingen valt (hierover vind je meer uitleg bij "wat zijn de uitzonderingen op de vermogensrechten van de auteur?"), met name:

  • de thuiskopierechten voor de auteurs, de uitvoerende kunstenaars, de uitgevers van werken van letterkunde en van beeldende of grafische kunst en de producenten van fonogrammen en van audiovisuele werken (artikel XI.229 WER). De inning en verdeling aan de verschillende beheersvennootschappen (auteurs, producenten, uitgevers, uitvoerende kunstenaars) gebeurt door Auvibel (www.auvibel.be);
  • de reprografievergoeding voor de auteurs en uitgevers (artikelen XI.235-239 WER). De inning en verdeling aan de verschillende beheersvennootschappen (auteurs, uitgevers) gebeurt door Reprobel (www.reprobel.be);
  • de leenrechtvergoeding voor de auteurs, uitgevers, de uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen en van audiovisuele werken (artikelen XI.243-245 WER). De inning en verdeling aan de verschillende beheersvennootschappen (auteurs, uitgevers, producenten, uitvoerende kunstenaars) gebeurt door Reprobel (www.reprobel.be);
  • de billijke vergoeding voor de uitvoerende kunstenaars en producenten (artikelen XI.213-214 WER). De inning en verdeling aan de uitvoerende kunstenaars en producenten gebeurt door de inningsmaatschappij HONEBEL C.V voor de horeca en Outsourcing Partners voor de andere sectoren (bv. kapperszaken) . Meer info vind je terug op www.bvergoed.be;
  • de inning van de digitale rechten ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek en de inning voor de reproductie en mededeling van databanken (artikelen XI.240-242 WER is nog niet in uitvoering).

Volgrecht

Een specifiek vergoedingsrecht voor werken van grafische of beeldende kunst is het volgrecht. Sabam en Sofam zijn de beheersvennootschappen die zich hiermee bezig houden. 

Collectieve organisatie van individuele exploitaties van de werken van hun leden

De beheersvennootschappen oefenen ook andere rechten uit met betrekking tot de exploitatie van de werken van hun leden: bijvoorbeeld het sluiten van algemene contracten met de gebruikers, zoals de televisiezenders, bioscoopzalen, theaters, discotheken, ...
Op basis van een vooraf onderhandeld bedrag, verlenen de beheersvennootschappen de gebruiker de toestemming om de werken van hun leden te gebruiken onder de voorwaarden die beschreven worden in de overeenkomst.
Deze mogelijkheid tot het onderhandelen van algemene contracten wordt hen door artikel XI.267 WER toegekend.

Buitenlandse auteursverenigingen

Het sluiten van wederkerigheidsovereenkomsten met buitenlandse auteursrechtenverenigingen om de Belgische auteurs ook in het buitenland te vertegenwoordigen of buitenlandse auteurs in België, is een andere troef van het collectief beheer.

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord