Wat kan ik doen als ik een inbreuk op mijn auteursrechten vaststel?

Aangetekende brief

Wanneer je een inbreuk vaststelt op je auteursrechten, kan je, afhankelijk van het geval, een einde laten stellen door de strafrechter of door de burgerlijke rechtbank.

Vooraleer naar de rechtbank te stappen, is het misschien nuttig om eerst een aangetekende brief te versturen nar de inbreukmaker om hem te wijzen op de inbreuk. Er kan dan eventueel een compromis worden gevonden om een einde te maken aan het geschil.

Procedure van bemiddeling

Een andere mogelijkheid is een procedure van bemiddeling starten. Wanneer de inbreukmakende partij akkoord gaat om via bemiddeling het geschil te regelen, wordt de inbreuk voor gelegd aan een professionele bemiddelaar, die beide partijen zal helpen om een oplossing te vinden.

Wanneer de bemiddeling faalt, kan je nog altijd beroep doen op een rechter.

Strafrechtelijke procedure

Wanneer je een beroep wil doen op een strafrechter, moet er vooreerst sprake zijn van namaak met een bedrieglijk oogmerk. Het kwaadwillig element moet aanwezig zijn en bewezen kunnen worden.

Je moet een klacht indienen tegen de inbreukmaker bij een onderzoeksrechter of bij de federale politie.

Burgerlijke procedure

Voor een burgerlijke procedure doe je het best beroep op een advocaat die een vordering tot staken kan inleiden bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. Deze procedure van stakingsvordering zoals in kort geding werd in 1994 in de wet ingeschreven om vrij snel een einde te maken aan de inbreukmakende handeling.

De rechter kan bevelen dat een einde wordt gemaakt aan de inbreuk, waaraan hij mogelijks een dwangsom kan verbinden.

Wanneer je ook schadevergoeding wil vragen voor deze inbreukmakende handeling, moet nog een procedure ten gronde worden ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg. De behandeling van deze procedure ten gronde kan wel enige tijd in beslag nemen.

Procedure bij beslagrechter

Wanneer je vreest dat de inbreukmaker zou gaan lopen met de inbreukmakende goederen of voorwerpen, kan je een procedure opstarten bij de beslagrechter, waarbij je hem vraagt om de aanwezige goederen te beschrijven of te bewaren.

Dit kan gebeuren bij eenzijdig verzoekschrift. De inbreukmakende partij hoeft hier dus niet van op de hoogte te zijn.

Eenmaal je de beschrijving of de bewaring van de goederen hebt, moet je wel binnen de maand een procedure aanvatten. Dankzij de beschrijving van de goederen, zal het bewijs van inbreuk of namaak later gemakkelijker verlopen.

Wat kan ik doen als ik een inbreuk op mijn auteursrechten vaststel?

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord