Wat is de billijke vergoeding?

Het is de vergoeding die moet betaald worden voor het publieke gebruik van het repertoire van de uitvoerende kunstenaars en producenten. De uitvoerende artiesten en producenten kunnen niet verhinderen dat men hun repertoire gebruikt voor weergave in het openbaar. In ruil daarvoor heeft de wetgever aan deze uitvoerende artiesten en producenten een automatisch recht op vergoeding toegekend: de gebruikers zijn verplicht deze vergoeding te betalen. Deze vergoeding is ‘billijk’ omdat zij niet opgelegd is, maar het resultaat is van lange onderhandelingen met de gebruikers.
De billijke vergoeding wordt ook wel ‘de secundaire exploitatie van een prestatie van een uitvoerend kunstenaar’ genoemd. Concreet gaat het om de uitzending en de openbare uitvoering van prestaties van uitvoerende kunstenaars.
Dit vergoedingsrecht (of dwanglicentie) wordt geregeld in artikelen XI.212-214 WER.

Voorwaarden

Als gebruiker zal geen toestemming aan de uitvoerende kunstenaars en producenten voor:

 • de openbare uitvoering van hun prestaties
 • zonder gebruik in een voorstelling (niet gebruiken in een live-spektakel)
 • zonder betaling van toegangsgeld of vergoeding
 • de radio-uitzending van de prestaties

Het gaat hier bijvoorbeeld om:

 • het afspelen van CD’s in een café of restaurant
 • het aanzetten van radio of televisie in een kapperszaak, meeneemrestaurant, jeugdhuis
 • het gebruik van een lied op een CD door een omroeporganisatie voor een radio-uitzending

 De vergoeding

De hele uitvoering van de artikelen  XI.212-214 WER, alsook tarieven, werd opgenomen in een Koninklijk Besluit van 17 december 2017. 

Dat regelt tarieven voor:

 • verkooppunten en handelsgalerijen;
 • uitbatingspunten voor promotie, verkoop of verhuur van goederen en diensten;
 • polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra;
 • tijdelijke binnenactiviteiten en tijdelijke activiteiten in openbare lucht;
 • kappers en schoonheidsspecialisten;
 • uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoningen en bij organisatoren van tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken;
 • horeca-inrichtingen, discotheken en dancings;
 • bedrijven, verenigingen en openbare diensten, op plaatsen die alleen toegankelijk zijn voor het personeel;
 • radio-omroepen; en
 • een specifieke regeling voor vrije beroepers.

Het Koninklijk Besluit kan je hier terugvinden.

Voor meer uitgebreide informatie over tarieven, verwijzen we naar www.bvergoed.be onder ‘wie moet betalen?’. Meer informatie is ook te vinden op www.ikgebruikmuziek.be.
 
De vergoeding wordt door de beheersvennootschappen geïnd en verdeeld onder de uitvoerende kunstenaars (PlayRight) en de producenten (SIMIM), ieder voor de helft.
Om als uitvoerende kunstenaar of producent recht te hebben op de vergoeding, maak je jezelf best lid van één van deze beheersvennootschappen.

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord