Waar kan ik terecht met een klacht over een beheersvennootschap?

De vertegenwoordiger van de Minister die het auteursrecht onder zijn bevoegdheden heeft, heeft als opdracht toezicht te houden op de toepassing door de beheersvennootschappen van de wet en de statuten alsook van hun tarieven en innings- en verdelingsregels (artikel XI.279 WER).
 
Overeenkomstig de wet gaat de vertegenwoordiger van de Minister na of de beslissingen en maatregelen genomen door de beheersvennootschappen overeenstemmen met hun wettelijke, contractuele en statutaire verplichtingen.
 
Ook met individuele klachten over beheersvennootschappen kan je bij de vertegenwoordiger van de Minister terecht.
 
Klachten kunnen (ook online) worden gericht aan:
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Controledienst voor de beheersvennootschappen
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
Tel.: 02 277 71 23
Email: eco.inspec.fo@economie.fgov.be

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord