Mag ik een kunstwerk kopiëren?

Principe: toestemming vragen

In principe is de toestemming vereist van de rechthebbenden om een kunstwerk te kopiëren.
Een kopie of een reproductie van een werk behoort tot het exclusief recht van de auteur en zijn rechthebbenden.

Uitzondering: geen toestemming vragen

Voorwaarden

Onder bepaalde voorwaarden kan men een kopie van een kunstwerk op een grafische drager  maken zonder toestemming van de auteur. Je kan je dan beroepen op de uitzondering van de reprografie.

Om onder de uitzondering te vallen, moeten volgende voorwaarden zijn vervuld:

  • het moet gaan om een fragment uit een werk (met uitzondering van bladmuziek). Artikelen, werken van beeldende of grafische kunst mogen integraal worden gekopieerd.
  • voor privé-gebruik
  • ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek
  • verantwoord zijn door de nagestreefde niet-winstgevende doelstelling
  • geen afbreuk doen aan de normale exploitatie van het werk

Vergoeding aan Reprobel

In ruil voor deze uitzondering betalen de gebruikers een vergoeding aan Reprobel, die deze vergoeding dan doorstort aan de rechthebbende auteurs en uitgevers.

Analoge kopie

Bovenstaande regeling geldt momenteel enkel voor de analoge kopie. Dit betekent concreet dat de digitale kopie voor privé-gebruik (hieronder ook begrepen : professioneel gebruik) nog steeds onder het exclusieve recht van de rechthebbenden valt en dat hiervoor aan laatstgenoemden de toestemming moet worden gevraagd. De wettelijke licentie van reprografie voor privé-gebruik geldt dus enkel voor werken die op een grafische drager zijn vastgelegd. Een elektronisch persoverzicht binnen een bedrijf valt dus niet onder het systeem van de wettelijke licentie en dus buiten de bevoegdheid van Reprobel. De toestemming moet worden gevraagd aan de uitgever of auteur.

Digitale kopie

Voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek geldt er wel een uitzondering voor het digitaal gebruik. De voorwaarden van deze uitzondering zijn :

  • het moet gaan om de gedeeltelijke of integrale reproductie van artikelen of van werken van beeldende kunst, of van korte fragmenten op eender welke drager andere dan papier (digitale dragers)
  • de reproductie wordt verricht ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek
  • de reproductie is verantwoord door de nagestreefde niet-winstgevende doelstelling
  • er wordt geen afbreuk gedaan aan de normale exploitatie van het werk
  • en de naam van de auteur en de bron moeten worden vermeld tenzij dit niet mogelijk blijkt

De werken kunnen binnen gesloten netwerken worden meegedeeld.

In ruil voor dit gebruik moet ook een vergoeding worden betaald maar deze is nog steeds niet geregeld.

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord