Verzekering van kunst: is de verzekerde waarde wel een zékere waarde?

Het gebeurt niet zelden dat de verzekerde ontgoocheld is bij het lezen van het bedrag dat de verzekering hem wil uitkeren bij total loss van zijn geliefd kunstwerk. Het kunstwerk was toch voor veel meer verzekerd? Er bestaan wel degelijk kunstverzekeringen die het volle verzekerde bedrag uitbetalen zonder enige aarzeling. Anderen niet…

Verzekering van kunst kan op twee wijzen gebeuren: in werkelijke waarde of in aangenomen waarde.

Verzekering in werkelijke waarde

Verzekering in werkelijke waarde gebeurt op basis van een waarde die de verzekerde aangeeft en waarop de premie wordt berekend. De aangegeven waarde is meteen het maximumbedrag dat de verzekering zal uitkeren. Bij een schadegeval zendt de verzekeraar een expert die in geval van total loss de waarde van het kunstwerk bepaalt. Bij een particulier gebeurt dit op grond van martktwaarde, aankoopfactuur en alle criteria die een rol zouden kunnen spelen. Is de eigenaar een particulier zal deze in de meeste gevallen zijn aankoopprijs terugkrijgen.

De expert bepaalt het werkelijke verlies die de begunstigde van de verzekering heeft geleden, in dit geval de eigenaar of de voorlopige eigenaar (de galerie).

Maar bij onverkochte kunstwerken ligt het anders en heerst er nogal controverse. Is de eigenaar van een onverkocht kunstwerk de producerende kunstenaar, dan is een ding zeker: de verzekering keert niet de retail price uit van het kunstwerk, maar eerder de productiekost van het kunstwerk… wat voor hedendaagse kunst bitter weinig kan zijn, als het werk van de kunstenaar niet wordt ingecalculeerd. Is de eigenaar van een onverkocht kunstwerk een galerie, dan zal de verzekering niet meer uitkeren dan de whole sale price m.a.w. de door de expert aanvaarde retail price min de commissie van de galerie. Dit is de prijs waarvoor de galerie het werk aankoopt van de kunstenaar (in veel gevallen 50%). In ieder geval, om deze redenen verzekert een galerie doorgaans slechts voor maximaal de waarde die zij bij verkoop verschuldigd zou zijn  aan de kunstenaar, of de persoon die het in consignatie heeft gegeven.

Het heeft dus geen zin als kunstenaar of als galerie kunstwerken te verzekeren voor de retail price. Zo heeft oververzekering in het algemeen geen zin.

Het zelfde gebeurt als de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de verantwoordelijke voor de schade tussenkomt. Deze zal de werkelijke schade van de benadeelde partij vergoeden.

Verzekering in aangenomen waarde

Om een kunstwerk te verzekeren in aangenomen waarde moet men een schatting van een expert voorleggen die vervolgens moet worden aangenomen worden door de verzekeraar. Voor hedendaagse kunst kan dat ook een attest zijn van een gerespecteerde kunstgalerie. Een kunstgalerie kan evenwel geen attest voor zichzelf afleveren. Deze verzekering is ook duurder.

Eenmaal de waarde aangenomen door de verzekeraar zal die dan ook zonder enige discussie deze waarde aan de begunstigde uitbetalen in geval van total loss, zelfs al is de werkelijke waarde op dat ogenblik lager. In het laatste geval zal de verzekering alleen de werkelijke waarde kunnen recupereren bij de verantwoordelijke voor de schade.

Kunstverzamelaars die zich laten verzekeren in aangenomen waarde laten (moeten) meestal hun verzameling om de twee jaar (laten) herschatten, om zo steeds voor de juiste waarde te zijn verzekerd.

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord