Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing

Dit is een wettelijk verplichte verzekering, sedert de invoering van het begrip “objectieve aansprakelijkheid“, na de Switel-brand. Dit houdt in dat  derden die schade lijden, veroorzaakt door brand of ontploffing in een inrichting die voor het publiek toegankelijk is, de uitbater van deze inrichting steeds verantwoordelijk kunnen stellen voor de geleden schade zonder dat zij een fout dienen te bewijzen in hoofde van deze uitbater. De uitbater van een dergelijke inrichting zal dus altijd verplicht zijn de door derden geleden lichamelijke en stoffelijke schade te vergoeden, zelfs indien hij geen enkele fout heeft begaan waardoor de brand of de ontploffing is ontstaan.

De verzekerde kapitalen die bij wet zijn opgelegd zijn heel hoogen bedragen € 15.000.000 voor de lichamelijke schade per schadegevalen € 750.000 voor de stoffelijke schade per schadegeval.

De verzekeringsmaatschappij levert hiervoor een verzekeringsattest af dat overgemaakt moet worden aan de burgemeester.

In onze sector vallen volgende inrichtingen onder toepassing van deze wet:

1.   Cabarets en circussen

  1. Handelsbeurzen en tentoonstellingszalen
  2. Bioscopen en theaters
  3. Culturele centra
  4. Polyvalente zalen voor ondermeer voorstellingen, openbare vergaderingen en sportmanifestaties
  5. Gesloten kermisinstallaties waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 100 m2 bedraagt
  6. Opblaasbare structuren
  7. Handelsgalerijen waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte gelijk is aan of groter is dan 1.000 m2 
  8. Inrichtingen voor onderwijs en beroepsopleiding

10.  Kantoorgebouwen met een totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte van minstens 500 m2

11.  Dancings, discotheken en alle openbare gelegenheden waar gedanst wordt

12.  Restaurants, frituren en drankgelegenheden, met publieksruimte van minstens 50 m2

13.  Hotels en gastenverblijven met ten minste 4 kamers en die ten minste 10 gasten kunnen ontvangen

14.  Kleinhandel met verkoopruimte en aanpalende opslagruimte met een totale oppervlakte van minstens 1.000 m2

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord