Burgerlijke aansprakelijkheid vrijwilligers

De Vrijwilligerswet en het decreet Vrijwilligerswerk hebben de bedoeling vrijwilligers te beschermen.

Verzekeringsplicht in kader van de Vrijwilligerswet.

De verzekering BA vrijwilligers is een bij wet verplichte verzekering voor de volgende organisaties:

  • Alle private en publieke rechtspersonen die onder de vrijwillgerswet vallen;
  • Een aantal feitelijke verenigingen, namelijk die afhangen van een koepelorganisatie of zij die betaald personeel tewerkstellen;
  • Koepelverenigingen met lokale afdelingen die als feitelijke verenigingen werken.

Voor een verdere uitleg voor wie er onder valt.

Deze verzekering dekt alle schade die een vrijwilliger zou aanrichten ten aanzien van een derde tijdens de uitoefening van de vrijwillige arbeid. Mogelijks is deze verzekering inbegrepen in de algemene verzekering BA van de vereniging.

Gezien er geen verhouding werkgever-werknemer bestaat is de vrijwilliger zelf verantwoordelijk voor alle schade die hij aanricht aan derden en kan de organisatie zelf niet aansprakelijk worden gesteld.

Het decreet Vrijwilligerswerk gaat een stapje verder:

Organisaties die erkend zijn als autonome vrijwilligersorganisaties onder het Vlaams Decreet Vrijwilligerswerk binnen Welzijn krijgen middelen voor hun eigen vrijwilligersverzekering. Als je als organisatie hieronder valt, dan moeten de volgende aspecten worden verzekerd: 

  • BA van de organisatie;
  • BA van elke vrijwilliger voor schade, toegebracht aan de organisatie, aan andere vrijwilligers, aan de hulpvrager of aan derden tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg naar en van het vrijwilligerswerk;
  • de lichamelijke en materiêle schade, geleden door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar en van het vrijwillgerswerkt; beroepsziekten en besmetting.

 

Tip:

Je doet er goed aan na te kijken of jouw organisatie in aanmerking kan komen voor een erkenning via het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk voor een gratis Vrijwilligersverzekering. Concreet houdt dit in dat jouw organisatie recht heeft op een dekking van 1000 vrijwilligersuren per 12 maanden. 

Opmerkingen:

Personen die werken op basis van een Kleine Vergoedingsregeling (KVR) zijn in principe van deze dekking uiitgesloten. Zij zijn immers geen vrijwilligers. De opdrachtgever kan hen facultatief wel verzekeren tegen persoonlijke ongevallen, maar is daar wettelijk niet toe verplicht. Er zijn gevallen bekend dat de verzekeraar op vraag van de vzw de dekking uitbreidt naar personen die onder KVR werken.  Dit staat dan expliciet in de polis vermeld op hun vraag. Dit is geen recht van de verzekerde of plicht van de verzekeraar. Dit gebeurt louter op basis van onderhandeling.

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord