Burgerlijke aansprakelijkheid vrijwilligers

De verzekering BA vrijwilligers is een bij wet verplichte verzekering voor alle non-profit organisaties die vrijwilligers tewerkstellen. In bepaalde gevallen geldt deze verplichting ook voor feitelijke verenigingen. Deze verzekering dekt alle schade die een vrijwilliger zou aanrichten ten aanzien van een derde tijdens de uitoefening van de vrijwillige arbeid. Mogelijks is deze verzekering inbegrepen in de algemene verzekering BA van de vereniging.

Gezien er geen verhouding werkgever-werknemer bestaat is de vrijwilliger zelf verantwoordelijk voor alle schade die hij aanricht aan derden en kan de organisatie zelf niet aansprakelijk worden gesteld.

Tip:

Je doet er goed aan even na te kijken of jouw organisatie niet al gedekt is voor dit risico door het provinciebestuur via de “provinciale verzekering vrijwilligerswerk”, waardoor erkende organisaties automatisch recht hebben op dekking voor 100 dagen vrijwilligerswerk.

Opmerkingen:

-De vrijwilligersverzekering biedt geen dekking bij ongevallen. Deze dekking kan wel facultatief worden afgesloten, zowel voor de lichamelijke schade als voor arbeidsongeschiktheid.

-Personen die werken op basis van een Kleine Vergoedingsregeling (KVR) kunnen deze dekking niet genieten. De opdrachtgever kan hen facultatief wel verzekeren tegen persoonlijke ongevallen, maar is daar wettelijk niet toe verplicht.

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord